Kwetsbare bomen op locatie nieuw transferium JBZ

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-08-2015 | Gewijzigd op: 02-08-2015
De conclusies van een 'groeiplaatsonderzoek' iov  de gemeente door Cobra Boomadviseurs werd uitgevoerd ivm het aan te leggen transferium. Ze zijn door de gemeente aan het JBZ bericht. 
-Twee bomen hebben een levensverwachting van 10-15 jaar, als gevolg van een verminderde conditie icm soortspecifieke eigenschappen, dus niet als gevolg van de schade.
-Eén boom heeft wel als gevolg van de recente werkzaamheden een levensverwachting van tien tot vijftien jaar in plaats van meer dan vijftien jaar.
-De overige bomen hebben een levensverwachting van meer dan vijftien jaar. Voorwaarde is wel dat maatregelen genomen worden. Worden de maatregelen niet genomen, dan neemt de levensverwachting van acht bomen als gevolg van de schade af.

Maatregelen
Bij  1 esdoorn waar wortelschade optrad, dient het ziekenhuis twee vervangende bomen aan te planten.
Van de onderzochte bomen staan er twee op de monumentale bomenlijst [esdoorn en de Italiaanse populier] .Bij de esdoorn moet het asfalt worden verwijderd.

Op deze luchtfoto is nagenoeg in het midden [rechthoekig geel blokje] de locatie
aangegeven waar de bomen staan
. Ook op de plek volkstuinen [links naast JBZ] onderaan staan de kwetsbare bomen.

Wortelschade

Bij twee bomen is geen wortelschade aangetroffen. Bij acht bomen is enkel sprake van het verwijderen van dunne wortels. Bij één boom zijn dikke wortels afgekapt.
Advies
Boom & Bosch adviseert:  watergiften toe te dienen,  de groeiplaats bij één boom vrij te maken, het gronddepot te verwijderen, de bomen periodiek te controleren.

Gelijksoortige stuatie als
hierboven, maar dan als plattegrond
.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart
brengen van de schade die tijdens de werkzaamheden aan de beworteling is ontstaan.