OfficiŽle opening P+R Transferium Deuteren

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2018 | Gewijzigd op: 24-04-2018
Ralf Hamers, de winnaar
van de eerste Bossche bolletjestrui die verreden
werd in het transferium.

 
foto © michielbulten,
22 april 2018.
..............................................

Bericht van 17 april 2018 Opening Transferium Deutersestraat
Wethouder Jan Hoskam opent op zondag 22 april 2018 officieel  'P+R Transferium Deuteren', waarvan de bouw in juli 2017 werd gestart.
Het gebouw is al deels met groen [klimop] bedekt. Dat was een van de milieupunten.
Het complex  ligt tegenover de volkstuintjes die iets hebben moeten inschikken. De grote garage staat op de plek van de vroegere gemeentelijke Stadskwekerij. 
Op maandag 23 april 2018  wordt de garage in gebruik genomen. 
 
Officiele naam 'P+R Transferium
Deuteren', dat op zondag 22 april 2018
officieel en de dag er na officieus open gaat.

 
foto's © paul kriele, 17 april 2018.

Het P+R Transferium Deuteren bevat 1.100 plaatsen, tientallen oplaadstatonsdie hun energie  krijgen van een serie zonnepanelen op het dak. Er zijn nog meer mileuaanpassingen, zoals een vijver waar het regenwater in terecht komt, nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen en veel groenaanplant waaronder ook fruitbomen voor de insekten. Boom & Bosch heeft zich daarvoor ingezet. Een bord bij de ingang heeft uitleg wat er zo al aan milieuaspecten is gedaan. Vanuit het transferium loopt er ook snelfietsroute naar Waalwijk. 

Uitleg over de flara en de fauna in en om het transferium.
..........................................................................................
 
Deutersestraat.


Dit is,verhoogd liggend, vanwege de fietstunnel, de rotonde waar ook de weg naar het Bernard Van Beeteninsituut en de garage van het Jeroen Boschziekenhuis op uitkomt. 

foto © paul kriele, 17 april 2018.
................................................


Bericht van start bouw Transferium Deuteren  dd. 2 juli 2017

Vrijdagmiddag 7 juli 2017 geeft wethouder Jos van Son het teken voor de start van de bouw van het Transferium aan de Deutersestraat. Dat is de plek waar voorheen de Stadskwekerij zat en vlak naast de volkstuinrtes. 
Dat transferium gaat het bestaande aan de Vlijmenseweg vervangen. De bouw was al door Ballast Nedam in maart 2017 begonnen. 

Wethouder Jos van Son temidden 
van de bouwers en milieudeskundigen.

 
foto © 7 juli 2017.
..........................................................................................

Rond de bouw zijn nogal wat verkeersmaatregelen genomen, zoals een nieuwe afslag  met een rotonde naast het bestaande ziekenhuistransferium en aldaar ook een verlenging van de fietstunnel die vanaf de Oude Vlijmenseweg de onderdoorgang maakt naar de Deutersestraat.
De kruising van de Oude Vlijmenseweg met de Vlijmenseweg wordt uitgebreid met extra rijstroken van en naar de Deutersestraat.

Rechts boven in de hoek loopt de Vlijmenseweg die een nieuwe afslag krijgt bij het ziekenhuis voor o.a. ambulances
In roze het transferium
naast de volkstuintjes en rechts daarnaast een
nieuwe rotonde waar fietstunnel onder door gang.

.............................................

 

Het transferium dat zelf door zonnepanelen energie opwekt, biedt plaats aaan 1.000 auto;s en 260 fietsen. Naast het transferium is een busstation voorzien voor bezoekers aan het ziekenhuis. Maart 2018 zal het worden geopend

Start Bouw transferium Deutersestraat bericht
dd. 13 maart 2017.
Ballast Nedam is dinsdag 31 januari 2017 begonnen met de bouw van het Transferium aan de Deuterstraat. Die parkeerfaciliteit, die in opdracht van de gemeente wordt gerealiseerd, komt in de plaats van het transferium aan de Vlijmenseweg waar de nieuwe woonwijk Willemspoort ontstaat.De oplevering van dit bijna € 15. miljoen kostend transferium  staat voor voorjaar 2018 voorzien. Het biedt plaats aan 1100 auto's en 260 fietsen. Er was nog wel wat over te doen geweest, met name door de buurt[uitzicht en lawaai] en de volkstuinen die wat grond in moesten inleveren.
Daarom bouwt  Balast een energie neutraal en groen uitstralende [gevel en zonnepanelendak] gebouw.

Het nieuwe transferium aan de Deutersestraat.
Dat komt te liggen aan een verbeterde straat met
een rotonde waaronder een fietstunnel loop
t.
................................................................................. 
 
   

Naast de bouw van een transferiumgarage en een busstation wordt de omgeving met veel groen en twee wadi’s ingericht. Ook gaat Ballast Nedam de infrastructuur vanaf de Vlijmenseweg tot aan de garage aanpakken door de aanleg van een extra afslag, een rotonde, aanpassing van het kruispunt Vlijmenseweg, twee nieuwe fietstunnels en het verlengen van een bestaande fietstunnel.

Tijdens de bouw blijft het ziekenhuis toegankelijk voor ambulances, personeel, bevoorrading en andere hulpdiensten die gebruik maken van de toegangsweg die wordt aangepakt en waaronder de fietstunnel moet worden aangelegd.

Terug naar boven