Transferia 1 euro duurder/geen electrobus in binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2013 | Gewijzigd op: 21-11-2013
De gemeente wil de electrische bussen 'een structurele  functie geven in de binnenstad'. Maar zo blijkt -en al eerder gemeld -door de concessie die de provincie verleent, is dat niet haalbaar. Lijnen die buiten de reguliere concessie[stadsdienst en regiolijnen] vallen, kan een toekomstige vervoersmaatschappij naar eigen dunk invullen , of niet.... 
Het College van B&W antwoordde dinsdag 19 november 2013 op vragen van het CDA over de 220Xpressbus. 'Op dit moment is er geen mogelijkheid om de 220XPRESS-bussen in te zetten,' aldus B&W.

  In februari 2010 werd de 220XPRESS met veel bombari gepresenteerd, maar buiten een reeks van binnenstadsritjes, is de bus nog steeds geen permanent stadsbeeld.

foto © paul kriele, 11 februari 2010. 

Het is de bedoeling dat de tariefsverhoging van € 2 naar  € 3 euro in de loop van 2014 in gaat.
Zie ook artikel 'Blb maakt zich zorgen over vervoer in binnenstad dd. 13 september 2013.

Tariefverhoging buskaartje transferium [
B&W vergadering 19 november j.l.]
Het College besluit een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om het tarief van het transferiumbuskaartje te verhogen van € 2,- naar € 3,-. De kosten van beheer en onderhoud van de transferia stijgen. De vergelijking met andere transferia laat zien dat de tarieven in 's-Hertogenbosch erg laag zijn.

Transferium naast het KW1-College aan de Vlijmenseweg.

foto © herman van boxtel, 11 april 2011.