In Melkfabriek: Sleuteloverdracht ARTOTS

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-12-2004 Vanmiddag -16 december 2004/17.30 uur- heeft Isidoor Wens artistiek leider van het kunstenaarscollectief ARTOTS de sleutel aangenomen van de nieuwe ruimte in de Melkfabriek in de Guldenvliesstraat. ARTOTS kwam 2 jaar geleden vanuit de Oostwal op straat te staan. Dankzij bemiddeling van wethouder Roderick van de Mortel, die de opening verrichtte, en de woningcorporatie SWH kon ARTOTS met circa 22 kunstenaars de ruimte huren. Dat is een uniek huurverband geworden, aldus directeur Maassen van SWH, die deze middag het gebouw symbolisch teruggaf aan de stad. AROTS verplicht zich zes maal per jaar een publiekstoegankelijke tentoonstelling op te zetten. Voor elke expo gaat er een zesde van het huurbedrag terug naar ARTOTS. 
Maassen, sprak van een combinatie van rationaliteit [SWH] en inspiratie [kunstenaars], twee werelden die hier bij elkaar komen. ‘Als je die twee shaket kan er iets heel moois ontstaan,’ aldus Maassen.
De eerste expo ‘Milkshake’ werd -na de sleuteloverdracht en de ondertekening van het huurcontract - ingeluid met de aanbieding van een milkshake aan de drie partijen gemeente, ARTOTS en SWH. 
ARTOTS kijkt uit naar 2007 wanneer het gebouw honderd jaar bestaat. 

Hoge herenteam met wethouder Roderick van de Mortel [l], midden Wim Claessen, die recentelijk afscheid nam, maar de kunstwereld niet in de steek laat en rechts Joep Chappin, oud-directeur van Garagebedrijven Van den Udenhout, een van de sponsoren van ARTOTS. De zaal met objecten van Lianne de Lepper, een van de deelnemende kunstenaars in de expositie Milkshake.
Bas Maassen, directeur van de SWH, eigenaresse van het pand. SWH maakt -met een uniek huurkontrakt- de activiteiten van ARTOTS mogelijk.  

foto's © gerard monté, 16 december 2004.
 
Projectleider Isidoor Wensen luisterend naar de lovende woorden van wethouder Roderick van de Mortel, die overigens ook anderen in zijn complimenterende woorden betrok.

Met name komt het werk neer op: Maria van Averdonk als de bezielende leader, Willy Hoogerts, Josephine Bronsgeest en Saskia Zondag.  

Maria van Averdonk, die bij ARTOTS het meeste werk verricht  De ondertekening van het huurkontrakt door wethouder Roderick van de Mortel en rechts Bas Maassen van SWH. 

foto's © gerard monté, 16 december 2004.
-De milkshaken die symbolisch de drie partijen aangeven van deze huurovereenkomst.
 
-Rechts boven: Bas Maassen heeft zojuist aan Isidoor Wensen symbolisch de sleutel overhandigd.
-Rechts: Een van de gasten, kunstenaar Yargo. 

foto © gerard monté, 16 december 2004.Terug naar boven