Archief Architectenbureau VderLaan+Van Hal openbaar in BHIC

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2013 | Gewijzigd op: 15-04-2013
Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft het archief van Architectenbureau van der Laan (*1946  †1995) openbaar gemaakt voor onderzoek. Dit nu, zowel online als fysiek, beschikbare archief bevat een grote verzameling werktekeningen van de Bossche School. De theorie van die architectuurstroming werd door de stichter van het bureau, Nico van der Laan en zijn broer Dom Hans van der Laan ontwikkeld.
De broers Nico [r.] en Dom [Benedictijner monnik] van der Laan, de geestelijke vaders van de architectuurstroming 'De Bossche School'.  

Bureau [Nico] Van der Laan  

In 1946 begon vader, Nico van der Laan (1908-1986) op Peperstraat 25 een architectenbureau, dat laatstelijk
- tot maart 2010 - was gevestigd aan de Oude Dieze 19, nu nog  [tot voor kort] het woonhuis van Hans van der Laan. Architect  Hans schonk najaar 2012 het archief van het Bureau van der Laan aan het BHIC.

  Schets [boven] en maquette [links] van reovatie raadhuis Haaren en kerk in Oeffelt.

De Bossche School

De naam van de stroming Bossche School is ontleend aan de Cursus Kerkelijke Architectuur die in de periode van de Wederopbouw tussen 1946 en 1973 in het Kruithuis in Den Bosch is gegeven. De opleiding was bedoeld om architecten te begeleiden bij de herbouw en nieuwbouw van de katholieke kerken na de oorlog. Docenten werden de benedictijner monnik Dom Hans van der Laan (1904-1991), Nico van der Laan, Cees Pouderoyen en later ook o.a. Jan de Jong en Harry van Hal.
Ontwikkeling
In de eerste jaren tot ca. 1958 stond de cursus nog dicht bij de traditionele opvattingen van de Delftse School, was het onderricht georiënteerd op de vormentaal van het vroege christendom en hield men zich vooral bezig met de verkenning en bewuste hantering van een universeel maatsysteem, in 1929 ontdekt: het z.g. plastisch getal. Deze zorgvuldige en beeldbepalende bijdrage aan het stads- en dorpsbeeld is een kort leven beschoren. 
Later wordten dw aobere vormgeving en afwerking van de gebouwen  een belangrijk kenmerk van de Bossche School.

In de loop van de jaren zestig ontwikkelde de cursus zich tot een onderzoeksinstituut voor het hele terrein van de architectuur en stedenbouw. De architecten in deze kring onder de bezielende leiding van pater Hans bestuderen een compleet stelsel van nieuwe theoretische inzichten en ontwikkelen daarbij geheel eigen, gezamenlijke vormentaal.

>>De inventaris archiectenbureau Van der Laan: van het archief: www.bhic.nl/onderzoek.

Terug naar boven