Provinciehuis opbrengst € 2.000 bij Volkskerstzang aan Buddyhulp

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2017 | Gewijzigd op: 18-12-2017

Met 750 belangstellenden hielden Harmonie Kunst Adelt uit Helvoirt en het ’s-Hertogenbosch Gemengd Koor in het provinciehuis zondagmiddag 18 december 2017de jaarlijkse Volkskerstzang met commissaris Wim van de Donk als gastheer. De solisten in een feestelijk aangeklede provinciehal, waren de sopraan Annemiek Vendelmans en de bas Peter van Hoesel. Aan de piano Rein Boeijen.

Na afloop van de Volkskerstzang in het Provincehuis werd door de buddy's van de Stichting Buddyhulp de opbrengst van de collecte geteld: € 1372 plus een aanvullende gift, wat het uiteindelijke bedrag deed uitkomen op  € 2.000.
 
Ook bisschop mgr. Gerard de Korte  [links de foto] 
woonde het kerstconcert bij.Na afloop van de Volkskerstzang was de collectie bestemd voor een goed doel. Dat was dit keer de stichting Buddhulp.  Zij ontving uit de collecte €1.372  dat spontaan door een van de vrijwilligsters werd aangevuld naar € 1.400 en vervolgens door een mecenas [MvdL] uit Vught op € 2.000. werd afgerond.

 Na een welgemeende dank aan de stichting voor haar werk door Wim van de Donk, sprak ook voorzitter Henk Engel van de stichting Buddyhulp na afloop een dank uit aan gastheer Wim van de Donk, de concertleden voor hun muzikale bijdrage en de 750 bezoekers voor hun royale geldelijke steun. Die geste kwam spontaan na een indrukwekkend en soms emotioneel verhaal van [Wies], een van de 110 buddy’s die door ziekte werd waargenomen door buddycoördinator  Nico Spreij.