Frivole Kamermuziek in het bisschoppelijk paleis

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-06-2007 In het bisschoppelijk paleis woonden we de uitvoering bij van zondagmiddag 17 juni 2007 [17.30 uur]. Daar verwelkomde bisschop Hurkmans de gasten en de musici Het Brabants Blaaskwintet. Gastheer Hurkmans zinspeelde op een mooie uitvoering:' Het is wat frivool,' aldus de bisschop, 'niet geheel passend bij dit huis waar ik woon en werk.'
Dat frivole viel nogal mee, want het programma bestond uit drie onderdelen, die gebaseerd waren op drie componisten: Franz Danzi, tijdgenoot van Mozart , Jacques Ibert van wie veel filmmuziek bekend is. Georgfes Bizet van wie Jeux d' enfants en delen uit Carmen werden gespeeld.

Met name het laatste onderdeel van dit kamermuziekprogramma was door het strijdlustige verhaal over de Carmenfiguur, het meest frivole in het programma waar een 15-tal bezoekers aandachtig naar luisterden. 
Links: het welkom door bisschop Hurkmans en rechts de bloemenhulde na afloop van het kamermuziekconcert in het bisschoppelijk paleis op de Parade.
Vlnr: Angela Schneidt-Stone, Victoria Laws, Cleo Simons, Lucas Bos, en Karel Plessers.
 foto's © paul kriele, 17 juni 2007.

De musici waren Angela Schneidt-Stone[dwarsfluit], Victoria Laws [hobo], Karel Plessers [klarinet], Cleo Simons [hoorn] en Lucas Bos[fagot]. Karel Plessers, evenals zijn collega's leden van Het Brabants Orkest, leidde met veel bruikbare informatie de onderdelen in.