Zuid-Willemsvaart: woonproject 'Negen Heren' bijna klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2021 | Gewijzigd op: 24-02-2021
Zuid-Willemsvaart: Negen Heeren bij klaar
De nieuwbouw van negen huizen aan de zijde Zuid-Willemsvaart, op de plek van voorheen het Keramisch Werkcentrum, worden spoedig opgeleverd. Het gaat om drie nagenoeg herbouwde en vernieuwde huizen aan de zijde kanaal en 6 volledig nieuw gebouwde huizen op het binneneterrein. 
De twee bestaande maar geheel gerenoveerde huizen aan de rechter kant van de oude ingang Keramisch Werkcentrum aan de Zuid-Willemsvaart. 
Hieronder links van die oude ingang  twee nagenoeg nieuw gebouwde huizen.
Daarornder de achterzijde van de hierboven [eerste foto] afgebeelde huizen. 

foto's © paul kriele, 24 februari 2021.
Twee nieuwe panden aan oude steegjes Miiddenin is de toren van de St.Jacob nog zichtbaar.  

Eerder, bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden hebben archeologen de funderingen van 4 + 5 cameren blootgelegd. De stad kende al wel een paar van dit soort eenkamerwoningen, waarvan de bekendste in het Peter de Gekstraatje, een zijstraatje van de Orthenstraat naar het Vuur en Vlamterrein. Maar onverwacht komen nu aan Achter deEksters  negen cameren te voorschijn.Van bewoning is niets meer aangetroffen. Het gaat alleen om een betonnen fundering met plaveisel. Een cama in Achter de Eksters is nog verhuurd

Update van bericht van 24 augustus 2020: Stukje nieuw open gelegde  Groote Stroom [gedempt in 1929] klaar. 
 
Bij de bouw van Negen Heeren aan de Zuid-Wllemsvaart is ook een eerder gedempt stuk van de Groote Stroom weer open gelegd. Dat werd in 1929 vanwege stank en vervuiling toen gedempt.. foto's © paul kriele, 24 februari 2021. 


Bericht van 24 augustus 2020  Stukje opengelegde Binnendieze [Groote Stroom] inpandig binnen het project Negen Heren.bijna klaar.
-Boven: de straatzijde van het project Negen Heren -Onder Zicht op de her-aanleg van de in 1923 [eerste fase] en in 1929 [tweede fase]  gedempte Doode Stroom.
foto's © paul kriele, 24 augustus 2020.
................................................

Bericht van 3 maart  2020 Casco's van Negen  Heren in zicht .....
 
.....
-Boven:De huizen rechts van  de ingang van de bouwplaats, waarvan de gevels blijven staan. Ook overigens die aan de linkerkant van de bouwplaats
-Hieronder: Inkijk op de bouwplaants met links en rechts de steegjes Achter de Eksters en De Drie Mollen,  waarvan de doorgang open blijft. 


foto's © paul kriele,  3 maart 2020.
.....
 
......
-Boven: Inkijk op bouwterrein.
-Hieronder: Kijk op  steegje Achter de Eksters dat open blijft, evenals De Drie Mollen. Langs het steegje, waar eenkamerwoningen stonden, komen ook kleiner eenheden
.
foto's © paul kriele, 3 maart 2020.
.........................
Negen Heren is een project van MWPO Mensennborgh /Wijkerzand met
als architect De Twee Snoeken en de aannemer is De Wit BV uit Drunen.

Hieronder diverse artikelen vanaf 13 december 2018

Update van bericht van 7 juni 2019
..................
Op het binnenterrein is alles gesloopt. Maar aan de Zuid-Willemsvaart
zijn wel de gevels van de huizen aldaar blijven staan. Daarachter worden geheel
nieuwe huizen gebouwd.  
foto's © paul kriele,  augustus 2019.
..................................................................................................................................................................
 

Bericht van 7 juni 2019: Archeologen leggen funderingen van cameren bloot
Archelogen onderzochten terrein van De Negen Heren aan de Zuid-Willemsvaart op plek voorheen Keramisch Werkcentrum. Daar blijken negen eenkamerwoningen [soort wevershuisjes] te hebben gestaan.
Op deze plek stond voorheen het
EKWC , Europees Keramisch Werkcentrum
dat naar Oisterwijk verhuisde.


foto © paul kriele, 7 juni 2019.
.............................................................................
 

Op het oude terrein van het EKWC [Keramisch Werkcentrum] Zuid-Willemsvaart 215, gelegen  tussen de steegjes Achter de Mollen en Achter de Eksters, hebben archeologen deze week de funderingen van 4 + 5 cameren blootgelegd. De stad kende al wel een paar van dit soort eenkamerwoningen, waarvan de bekendste in het Peter de Gekstraatje, een zijstraatje van de Orthenstraat naar het Vuur en Vlamterrein. Maar onverwacht komen nu deze negen cameren te voorschijn.Van bewoning is niets meer aangetroffen. Het gaat alleen om een betonnen fundering met plaveisel. Een cama in Achter de Eksters is nog verhuurd

Zie ook bericht Sloop van EKWC begonnen voor plan De Negen Heren  dd. 13 december 2018.
 

-Boven deze twee huizen op de Zuid-Willemsvaart,  213-215, gesitueerd links van de ingang naar het bouwterrein, worden gesloopt.  Maar de twee voorgevels bijven staan en worden gerestaureerd.
-Rechts : De twee huizne links van de ingang. Van deze twee huizen blijft alleen de zijgevel staan.

-Rechts: Een beerput op het
binnenterrein die bewaard blijft, maar
voorlopig met zand is dichtgestort
.

foto's © paul kriele,  7 juni 2019.
.
 
........

Van de negen eenkamerwoningen [cama's] is slechts eentje ervan bewaard. Die bevindt zich –verhuurd- op het einde van Achter de Eksters. Ze dateren van rond 1750. Vier stonden op het achtererf van een pand in de Hinthamerstraat en staan langszij Achter de Mollen met hun voordeur daar ook op uitkomend. De vijf andere, ook tegen een achtererf van een pand aan de Hinthamerstraat maar westelijk van Achter de Eksters. Zelfs de plaveisels van deze vijf lopen door op het later gedateerde erf van het pand in de Hinthamerstraat.
 
Bouwterrein De Negen Heren. De momenten
waarop de Dode Stroom wordt blootgelegd.
foto's © johan de gouw aannemer de wit drunen.
 
.........

De opengelegde Binnendieze
met twee bruggetjes, kademuren
en een muursteen van 1889 die
herinnert aan Drukkerij Teulings
[gevestigd tot 1914 in Achter de Eksters.


-Foto hierboven: Vanaf het bouwterrein is
in de verte de toren van de Antoniuskapel te ziien.


foto's © paul kriele, 7 juni 2019.
.......................................................................................
.

De archeologen hebben weinig uit de bodem weten op te halen, een paar muntjes die nog gedetermineerd moeten worden en een 2,5 m diepe beerput die bewaard blijft maar dan wel met zand is dicht gestort. Aan de Zuid-Willemsvaart komen in het plan De Negen Heren zes huizen, waarvan twee geheel nieuwe. Van de oude panden van rond 1880 blijven de voorgevels bewaard, de rest gaat tegen de grond om plaats te maken voor en geheel nieuw huis.

Op het binnenterrein is een dichtgestorte loop van de Binnendieze open gelegd. Compleet met twee bruggetjes met togen en kademuren en een muursteen van 1889 die herinnert aan Drukkerij Teulings die tot 1914 in Achter de Eksters zat. [Teulings is de voorloper van het Brabants Dagblad en de VNU-tijdschriften].
 
..

-Boven: Steegje Achter de Mollen waarlangs [op het huidige bouwterrein ] de fundamenten van vier cameren [van boven naar beneden, op een rijtje]  bloot kwamen te liggen. Hun voordeuren uitkomend op het steegje. 

-Onder: In het velengde van het steegje Achter de Eksters hebben
westelijk daarvan ook [gezien op het huidige bouwterrein]   tegen de
achterbouw van een pand aan de Hinthamerstraat, ook vier cameren gestaan


foto's © johan de gouw van Aannemersbedrijf De Wit in Drunen. 
..

Op dat terrein komen aan weerszijden van Achter de Eksters drie nieuwe woningen. Dat brengt het totaal op negen. Het plan De Negen Heren is een project van MWPO Mensennborgh /Wijkerzand met als architect De Twee Snoeken en de aannemer is De Wit BV uit Drunen.
-Boven: Van blok van twee huizen aan
de Zuid-Willemsvaart  [links van de ingang] blijven de voorgevels staan maar worden wel  gerestaureerd.

-Rechts: De achterzijde met onderaan
de doorgang voor de auto's van een
oliebedrijfje dat hier was gevestigd..


foto' s © paul kriele, 7 juni 2019.
 
.............
   


© pk, 07062019.


Terug naar boven