2 maart herinrichting Zuid-Willemsvaart [Van Rossumplein t/m Sluis O]

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-01-2020 | Gewijzigd op: 30-01-2020
De herinrichting van de Zuid-Willemsvaart, zoals dat in juni 2019 door wethouder Ufuk Kàhya werd aangekondigd [zie artikel hieronder] is uitgebreid met een extra smal paadje meteen langs het water.
Er was al een wandelpand [vlonderpad geheten] langs de parkeerplaatsen voorzien. Op de rijbaan  is paats voor zowel twee fietsstroken !, twee richtingverkeer én een trottoir voor voetgangers langs de huizen. Dat vlonderpad is zwevend zodat de boomwortels er onderlangs kunnen doorgroeien. Het werk vangt op 3 maart aan en moet rond 29 mei zijn afgerond.

Bericht van 12 juni 2019: Herinrichting Zuid-Willemsvaart vanaf Sluis0 -Kardinaal van Rossumplein
De gemeente legt binnenkort*  aan de raad het voorstel voor van de herinrichting van de Zuid-Willemsvaart vanaf Kardinaal van Rossumplein t/m Sluis O [aan de stadszijde]. De belangrijkste doelen zijn: een autoluwe, maar bereikbare binnenstad  en een herinrichting die niet ten laste gaat van het milieu. Vandaar ook een 30 km zone. De omwonenden, met wie dinsdagavond [dd.11060219] een infoavond was belegd, zijn ook tevreden. Er is rekening gehouden met de overlast die  klinkers binnenshuis veroorzaken. Deze huizen zijn hier over het algemeen meer dan 140 jaar oud. Die keuze is het effect na een trillingsonderzoek. Daarom is alsnog -specifiek voor deze route- voor asfalt in plaats van klinkers gekozen. Ook de drie verkeerssluizen betekenen een accent waar de omwonenden op hebben aangedrongen. Aan weerszijden ligt ook nog eens een fietsloper. 
Er gaan wel zes bomen ipv acht gekapt worden om plaats te geven aan drie verkeerssluizen die om de 150 meter komen te liggen.
Ook  blijven voorlopig de meeste parkeervakken [muv de plek van de verkeerssluizen] in gebruik totdat er verkeerstechnisch -over de gehele binnenstad- voor data aspect een oplossing is gekozen.
 
-Boven: Een overlangse doorsnede van het wegtracee met een smalle verkeersbaan waar direct naast -aan weerszijden- een rode fietsloper ligt en dan daarbuiten een trottoir aan de zijde huizen en een pad aan de kanaalzijde. 
-Onder: Inzicht van een van de drie verkeerssluizen die er om de 150 m komen te liggen.Aan de linker kant op de tekening [aan de bomenzijde] ligt het kanaal. 

* Binnenkort, wil zeggen er volgt nog enkele procedures: Eerts gaan er een raadsinformatiebrief en dan een verkeersbesluit uit.  Er dienen nog vergunningen te worden aangevraagd. Ook een stap is de bestektekening uitvoeren. Dan kan voorjaar 2020  de herinrichting beginnen. 
Na dit traject van de aan te leggen verkeersboulevard op de travers volgt de Oranjeboulevard, tussen Emmaplein en Koningsweg in 2020  en de Hekellaan in 2023 en de Zuidwal in 2024.

Terug naar boven