Protesten tegen keuze klinkers ipv asfalt voor 'Kanaalboulevard'

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-08-2019 | Gewijzigd op: 20-08-2019
Vanuit bewoners en ook vanuit bijv,  de Bewonersvereniging leefbare binnenstad [Blb] rijzen protesten op  tegen de wijfelachtige keuze die de gemeenteraad kan maken om op het traject Sluis O -Kardinaal van Rossumplein de zgn. KanaalBoulevard', also klinkers aan te leggen ipv het geruisloze asfalt. Als dat gaat gebeuren stappen de omwonenden naar de rechter, want met B&W was juist de afspraak gemaakt voor een wegdek van asfalt te kiezen. De twijfel is ontstaan doordat het Handboek Binnenstadsring 2014 kiest voor klinkers mede ivm de beperking van de snelheid naar maximaal  30 km die dat oplevert.
Zie  ook het berichtvan 12 juni 2019 Zuid-Willemsvaart, waarin expliciet het plan uitgaat van asfalt ipv klinkers op de weg tussen  Sluis O en het Kardinaal van Rossumplein.
 
Afbeelding uit de plannen voor de aanleg
van de zgn. Kanaalboulevard tussen Sluis O
en het Kardinaal van Rossumplein. 
In dat plan zijn acht parkeerplaatsen,
drie verkeerssluizen en
het kappen van zes bomen voorzien. 

.......................................................................