BeŽindiging project ombouw Sluis O

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2022 | Gewijzigd op: 20-12-2022
Beëindiging project ombouw Sluis O
De gemeente heeft met  Strukton Civiel- van den Herik de aanloop naar een opdracht voor de ombouw van Sluis 0 beëindigd. ‘Er wordt geen uitvoeringsovereenkomst met de aannemer getekend,’ staat te lezen in een informatie aan de gemeenteraad. De kosten liepen zodanig omhoog, aanvankelijk € 8.06.000 [prijspeil juni 2020] naar reeds gemaakte kosten t/m afronding bouwteamfase € 2,3 miljoen. Als er geen nieuwe sluis komt dan dient de gemeente alsnog de eerder genoemde boekwaarde van € 1.8 miljoen af te boeken op de jaarrekening. Terzijde meldt de informatie, dat de opgeleverde ontwerpdocumenten eigendom blijven van de opdrachtgever. Dat besluit houdt in dat de Sluis 0 ion de huidige vorm vooralsnog blijft bestaan. Informatie over een eventuele voortang volgt eerste helft van volgend jaar.

Bericht van 9 september 2022 Eerste kosten nieuwe Sluis 0:  € 8 miljoen
De kosten voor een hernieuwde Sluis 0 bedraagt maximaal 8 miljoen. Dat betreft slechts de ontwerpfase[‘bouwteamfase’]. Daarbij komt nog een traject uitvoeringsontwerp, waarvan de kosten nog niet bekend zijn. Dit blijkt uit de door de gemeente op de markt [niet openbaar] gezette aanbesteding ‘Vervanging Sluis 0 met spuikanalen’. Het is een antwoord van B&W [brief dd. 06092022] op vragen van Leefbaar ’s-Hertogenbosch, dd.11072022.
De aanvraag gebeurt in samenwerking met het Waterschap Aa en Maas en de gemeente als opdrachtgever. Partijen dienen in het volgende stadium ook nog de overeenkomst van het uitvoeringsontwerp te ondertekenen.
Terzijde wordt opgemerkt dat er enkele budgettaire barricades onderweg zijn tegengekomen als gevolg van prijsstijgingen van materialen en arbeid. Pas als de aannemer zijn kosten[-overzicht] heeft bekend gemaakt en ingediend is voor de twee partijen de realisatieprijs bekend.

Op de vraag van de fractie of er sprake was van verkeerde gegevens en of aannames in de gemeentelijke stukken, reageert B&W negatief met: 'Er hebben zich geen structurele wijzigingen plaatsgevonden. 

Bericht van 5 juni 2020 Sluis 0: Kolk vervangen door kleinere schutsluis
Sluis 0 in de mist.
foto © 30 januari 2012.

De gemeente gaat in samenwerking met het Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat de huidige kolk in van Sluis 0 vervangen door een kleinere schutsluis.  Dat is een van de aspecten van de Samenwerkingsovereenkomst over de herinrichting van Sluis 0.  Die schutsluis is geschikt voor pleziervaartuigen en kan daardoor ook vaker worden gebruikt dan de oude sluis.Ook wordt volgens de afspraken met Rijkswaterstaat ook het waterpeil in het Máximakanaal geborgd.

Terug naar boven