Zuid-Willemsvaart: verkeersonveilig/aanleg houten wandelpad op vlonder

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2020 | Gewijzigd op: 24-08-2020
Aanleg wandelroute langs kanaal op houten [nagenoeg op straathoogte] vlonder
Net naast de bomenrij
en iets verder van de weg verwijderd is momenteel een houten wandelpad
in aanleg met tussendoor ook wat zitjes
.

foto © paul kriele, 24 augustus 2020.
............................................

Bericht van 8 juli 2020 Bossche Groenen vindt niwue 30 km Zuid-Willemsvaart onveilig.
 Bossche Groenen  verzoekt wethouder Ufuk Kâhya om oplossing voor onveilige situatie van fietsers op versmalde verkeersboulevard.
Bij monde van fractieleider Judith Hendrickx maakt de Bossche Groenen bezwaar tegen de nieuwe, versmalde, Kanaalboulevard. Daar zorgen de wegversmallingen voor onveilige situaties: klemrijdende auto's jegens fietsers.
Ook volgens Peter van Doremalen van de Fietsersbond 's-Hertogenbosch past de inrichting niet bij de verkeersdrukte. Ook zij ziet daar liever eenrichtingsverkeer. 

Bericht van 12 juni 2020 Heringerichte Zuid-Willemsvaart [Sluis 0-Kardinaal van Rossumpleiun] Kanaalboulevard  als 30 km-zone geopend.
Om even na 13.00uur vrijdag 12 juni 2020 werd met een groep betrokkenen [Gehandicaptenplatform, Bestuur hartje ’s-Hertogenbosch, Fietsersbond en bewoners] onder leiding van de wethouders Mike van der Geld [Klimaat, Leefomgeving en Duurzaamheid] en Ufuk Kâhya [Duurzaamheid en Mobiliteit] de heropening van een gereconstrueerd deel van de Zuid-Willemsvaart  gevierd.
......
......
-Bovenaan: Een bord met een excuus van de uitvoerders aan het publiek
-Hierboven: De wethouders Ufuk Kâhya en Mike van der Geld
openden met betrokkenen met een infowandeling dit 30km zone traject
tussen Sluis 0 en het Kardinaal van Rossumplein
-Hieronder: Het karwei was nog niet helemaal klaar. Naast 
nog aanwezig materieel, moest er hier en daar nog een klusje gedaan worden,
zoals het afdichten met bitumen van een putdeksel.

foto's © paul kriele, 12 juni 2020.
......

Dat traject van de Zuid-Willemsvaart, tussen Sluis 0 en Kardinaal van Rossumplein, door Ufuk Kâhya als Kanaalboulevard betiteld, is een 30km asfaltweg geworden. Asfalt omdat de omwonenden daar om hadden verzocht vanwege de trillingen en geluidhinder die een weg met kinkers veroorzaakt.

Alles zat mee: de opkomst, zoals Ufuk Kâhya blij aan gaf, de catering, waar meteen al, in plaats van na afloop, gebruik van werd gemaakt en het warme lenteweer. Maar het werk was zeker nog niet klaar zo te zien aan het nog aanwezig materieel, de verkeersborden en een klusje hier en daar.
Maar de boodschap van beide wethouders, gesproken in een welkom en onderweg van Sluis 0 naar halverwege Kardinaal van Rossumplein, was duidelijk. Van hem en collega Mike van der Geld, die om beurten een toelichting gaven, klonken de begrippen duurzaam en bereikbaar. De voetgangers en fietsers worden hier royaal beloond met meer ruimte. Dat is ook de bedoeling van een 30km boulevard om het doorgaand verkeer, dat er niet hoeft te zijn, een andere route te laten kiezen.
Kâhya: ’Deze weg is onderdeel van een bredere route om de binnenstad. Een leefbare route, die het milieu zo min mogelijk belast. Mike van der Geld stipte naast duurzaam ook het groen aan en duidde op de ontwikkeling van Sluis 0, die smaller wordt zodat er er met meer bomen een parkachtige verblijfsruimte ontstaat. Ook is de Sluis dan geschikt voor de kleine pleziervaart. 

Recreëren langs het kanaal De kanaalboulevard heeft naast een breder trottoir langs de huizen, bredere fietspaden en een smallere rijbaan. Meteen onderlangs het kanaal loopt een smal betonnen wandelpad en daarboven komt nog, op een houten vlonder, een wandelpad, dat met trappen ook voor minder mobiele mensen toegankelijk is. Door dat pad op een vlonder aan te leggen voorkomt het schade aan de wortels van de bomen langs het kanaal. Die bomenrij blijft nagenoeg -op een achttal na- gespaard. En die gekapt worden creëren ruimte voor parkeerplaatsen en voor drie verkeerssluizen, die snelheidsverminderend werken.
Na de aanpak van dit traject van de Zuid-Willemsvaart komt vervolgens ook het deel richting Orthenbrug en de Van Veldekekade aan de beurt.
 
......
-Hierboven: De groep wandelaars die van de wethouders Ufuk Kâhya en Mike van der Geld een toelichting kregen. Voorop middenin Imke Dillen van de Brugwachtershuisjes en andere creatieven ontwikkelingen langs het kanaal. 
-Hieronder: De  taluds waar al een smal betonnen wandelpad klaar is. Dan
komt er daarboven nog een bredere houten vlonder als wandelpad en uitzichtplek

foto's © paul kriele,  12 juni 2020. 
.....


Terug naar boven