Stadskantoor project van BAi: maquettes van 'Laat De Heus vonken'

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-06-2014 | Gewijzigd op: 17-06-2014
Om het terrein van De Heus tot een hotspot te laten uitgroeien, is er een vonk nodig die de plek kan doen ontbranden; een eerste aanzet tot het teruggeven van deze toplocatie aan de stad en haar inwoners. Een impuls die de komende jaren moet leiden tot tal van activiteiten die ‘s-Hertogenbosch van nieuwe culturele zuurstof voorziet.
De BAi heeft een prijsvraag uitgeschreven om ideeën aan te dragen voor de ontwikkeling van dit gebied. Momenteel zijn in het Stadskantoor de inzendingen te zien  van circa 30 ontwerpers.
   
 Ontwerp 'De Amuse'. Inzending DH06  Ontwerp 'De Hub' Inzending DH07
   Ontwerp 'Al het goede komt van boven. Laat De Heus vonken'. inzending DH09

foto's© paul kriele,  17 juni 2014.
   
-Boven: 'De Heus bezint en verbindt' .Inzending DH24
-Rechts boven: 'Tijdelijke natuur ART 75'. Inzending DH14.
-Rechts: 'Momentum' Inzending DH 27.


foto's  © paul kriele,17 juni 2014.

Prijsvraagopgave

De ideeënprijsvraag, uitgeschreven in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en 'Coöperatie in opbouw', vraagt je om een ontwerp te maken voor een 'bouwsel' (tijdelijk, maximaal 10 jaar).
Dit object fungeert als de starter van de activiteiten, die van De Heus de komende jaren een nieuwe bruisende plek in ’s-Hertogenbosch moeten maken. Wijs de specifieke plek aan en de functie en motiveer jouw keuze.
We nodigen de deelnemers uit, ook mee te denken over thema's als tijdelijkheid, flexibiliteit, hergebruik (niet alleen van materialen) en bewust energiegebruik.

Ontwerp als inspiratie
Met alle ingezonden ontwerpen wil het BAI, in samenwerking met de gemeente en 'Coöperatie in opbouw vorm geven aan een 'ideeëncatalogus'. De ontwerp(st)er van het winnende plan zal bovendien worden uitgenodigd om een presentatie te verzorgen om de belanghebbende partijen te inspireren.

ioe de site van de BAi mbt De Heus maeuettes

Terug naar boven