Diverse architectuurprijsvragen BAI

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2008 | Gewijzigd op: 21-11-2008
Nacht van de architectuur 2008 23 mei 2008
Uitslag BAI-prijsvraag Educatieproject voortgezet onderwijs 5 april 2008.
Afscheid Aart Wijnen van de BAI 23 januari 2008. [link naar aparte pagina]
Winnaar Paradepodium  14 april 2007.
Ontwerpwedstrijd voor nieuwe Paradepodium 4 april 2007. 
Architectuurprijs: geen prijs wel winnend plein   15 november 2006.
Ontwerp en uitslag prijsvraag Waterwoningen in De Groote Wielen juni 2006
Prijsvraag rond vestingtorens  15 april 2006
Bij 10 jaar BAI bekendmaking winnaars wedstrijd 'Verover de vesting' [gebouw voor rondeel Westwal] - 1 juli 2005
Ontwerp Diezebrug -april 2005
Puiprijs 2004
Puiprijs 2002
Torenexpo, Hoogbouw door de jeugd voorjaar 2004 
Hoge Torenbouwers de lucht in - april 2004

[Voorlopig nog] verwijzingen naar :
Nieuwbouw Stadskantoor Kantoor
Nieuw bestuurscentrum stadhuis Stadhuis [tevens perspresentatie met architect
Verfrissende architectuur/ 1 februari 1992
-------------------------
Nacht van de architectuur 23 mei 2008. 
Tijdens de nacht van de architectuur [20 juni 2008] , die voor de 12e keer plaatsvindt, zal wethouder Geert Snijders de winnaars van de prijsvraag ‘  Verenigt Den Bosch’ bekend maken, is er een expo over de inzendingen en houdt Frans van Gaal een lezing over het jaarthema. 
De feestelijke en informatieve avond in de Verkadefabriek, met optredens van DJ Timzle en de band Operations Sand, is de afsluiting van de prijsvraag waar kandidaten om een oplossing wordt gevraagd de stadsdelen die bijna twee eeuwen door de kanaal gescheiden waren, weer aan elkaar te voegen. Frans van Gaal zal met zijn voordracht –figuurlijk - wel zijn boekje te buiten gaan alhoewel het thema is:’De stad en haar grenzen’.
Zie ook www.bai-shertogenbosch.nl

Uitslag prijsvraag Educatieproject voortgezet onderwijs 5 april 2008.
Zaterdag, 5 april 2008 werd in de stadsbibliotheek de winnaar bekend gemaakt van het BAI jongereneducatieproject. De deelnemers aan de prijsvraag waren gevraagd een jongerenhotel te ontwerpen nabij de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van het GZG-terrein in de binnenstad.Het winnende ontwerp, met de naam 'The Heaven' is gemaakt door Julie, Marlot en Thomas van het Sint-Janslyceum.Het Jeroen Boschcollege werd 2e en het team van de Rietlanden 3e. 

Links boven: het winnende model van het St.Janslyceum in 'de kanaal'.
Rechtsboven: het ontwerp dat volgens de jury het beste beantwoordde aan de criteria.
Rechts:  Het team van de Van Maerlantschool met Joost Bouwens, Bregje Schrover, Rick van de Griendt en Harm Wijnheijmer, behaalde met hun maquette voor dit jeugdhotel, een eervolle vermelding.


foto's © BAI. [boven]  
foto © paul kriele, 11 april 2008 [rechts onder].

 

De jury met Karel Heereveld van de hotelketen Stay Okay, Rein de Laat [directeur VVV] en werkgroeplid Ron Kuin beoordeelde de inzendingen op het aspect creativiteit en op het element 'de kanaal'. 
Alle inzendingen zijn nog te bewonderen in de bibliotheek t/m vrijdag 11 april.

Van Maerlantschool winnaar in ontwerp Paradepodium  14 april 2007. 
Uit acht genomineerden is de inzending van de Van Maerlantschool [Zuid] de winnaar geworden in de ontwerpwedstrijd voor een podium op de Parade. Dat team kwam met een podium met een vernuftig geconstrueerde overkapping. Het ontwerp ‘Bop’ is een juweel voor de Parade, aldus het juryrapport. Naast de inzending van de Van Maerlantschool waren er ook genomineerde teams van het Stedelijk Gymnasium [La Baignaire de Parade], Rietlanden [Paradome] en het St. Janslyceum met vier teams die een ontwerp inleverden : de Tent, Paradie, Gayparade en The Killer Heel. De door de BAI uitgeschreven ontwerpwedstrijd ‘Educatie’ is nog tot 21 april 2007 te zien in de Openbare Bibliotheek in de Hinthamerstraat.

Het ontwerp van de Van Maerlantschool, Bop genaamd, waarmee dit team [Thomas Jonkergouw en Casper Rosen Jacobson] de wedstrijd heeft gewonnen.

foto © BAI.


BAI wedstrijd voor nieuwe Parade  5 april 2007. [Ontwerpen voor een Parade]
De BAI heeft opnieuw een wedstrijd uitgeschreven die inhaakt op de actualiteit. Aan scholieren 14-16 jaar werd gevraagd hun idee uit te werken van een nieuwe Parade. De ontwerpen staan in de Bibliotheek aan de Hinthamerstraat.In de Openbare Bibliotheek in deHinthamerstraat staan deze ontwerpen van scholieren van een toekomstige Parade. Midden Pardome en rechts K&Q. - foto's © gerard monté, 3 april 2007.

Links: Party Coepel.
oto's © gerard monté, 3 april 2007.

en Party Coepel [boven]. -
Ontwerp  getiteld ColourCity. foto's © gerard monté, 3 april 2007.

Architectuurprijs: wel een winnend plein, geen prijs  15 november 2006.
Maandag 27 november 2006 heeft in de Toonzaal de slotmanifestatie van de Architectuurprijs ’s-Hertogenbosch 2006 plaats, waarop de Architectuurprijs zou worden uitgereikt. Maar dit keer valt er - door te weinig inzendingen - geen prijs te verdelen. Wel zal die avond het fraaiste plein bekend worden gemaakt. Dat plein wordt met een plaquette aangemerkt. Over pleinen houdt Frans van Gaal een voordracht en Joris van Esch [ontwerper bij de gemeente] geeft een visie op de inrichting van de Markt en de Parade. De Kleinkeinder sluiten deze architecten ontmoeting af.
De architectuurprijs en de dag van de architectuur komen voort uit een samenwerking tussen de Gemeente 's-Hertogenbosch, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en de Bond van Nederlandse Architecten [BNA]. 

Uitslag prijsvraag Waterwoningen  26 juni 2006. 
In de BAI-night, afgelopen zaterdag 24 juni 2006 in de Citadel- is de winnaar bekend gemaakt van de door de BAI, de Bond van Nederlandse Architecten en de gemeente uitgeschreven prijsvraag Waterwoningen. Die huizen zijn gepland in de Groote Wielen, het deelgebied de Watertuinen. Bob Ronday en Max Winkelkaar zijn met hun ‘Watergaten ’de winnaars. Zij ontvangen een cheque van 10.000 euro. De wedstrijdleiding en de gemeente voorzien een kans dat dit ontwerp wordt uitgevoerd. 2e prijs kreeg M. R. Oosterhuis en Carin ter Beek en Roel Lichtenburg met ‘Fiets h’m d’r in’. Sebastiaan Robben, Wim Berg, Germonde Kromhout van der Meer en Jan Schevers ontvingen een eervolle vermelding, evenals Marten Engel die zelfs de maquetteprijs werd toebedeeld.In het Stadskantoor staan de ontwerpen.  

Een variatie op een MacDonaldshuis.. Midden..?
Rechts Oost West Zon Best.

 foto's © paul kriele, 22 juni 2006.

 :
Links boven: een huis op een kijkdoos.
Boven: een tentvormig schip [wateriger kan het niet] en Links: enkele 'bouwdoos-typen.


 foto's © paul kriele, 22 juni 2006.  
 

Architectuurprijsvraag rond vestingtorens voor middelbare scholen  15 april 2006. 
Het BAI wist 1200 leerlingen van middelbare scholen aan te zetten tot het bouwen van een aanvalstoren om de vesting Den Bosch te lijf te gaan. Dat was de opdracht van de architectuurprijsvraag 2006. Er werden 300 torens gebouwd, maar slechts 47 zijn ingezonden voor de prijsvraag. Onder de inzendingen bevinden zich stoere, angstaanjagende en technische ontwerpen, aldus de jury. Die maakt op 22 april 2006 de uitslag bekend. Tot zo lang zijn de ontwerpen te zien in de Stadsbibliotheek aan de Hinthamerstraat. Kontakt: info@bai.nl 
 
Bij 10 jaar BAI
Bekendmaking winnaars wedstrijd 'Verover de vesting' [gebouw voor rondeel Westwal] -1 juli 2005. 
Vanavond –1 juli 2005- zijn in hotel Central door wethouder Jetty Eugster de winnaars van de prijsvraag uitgeschreven bgv 10 jaar BAI bekend gemaakt. Onder het thema ‘Verover de vesting’ was de opdracht ontwerp ‘Een gebouw voor het rondeel Westwal’.
Eerst nog hield voorzitter Aart Wijnen van het jubilerend Bosch Architectuur Initiatief een gechargeerd plan van aanpak voor de vestingstad, waarin overdreven [alle molens en torens terug], gekke [de Bosschenaren terug in m.e.-klederdracht], kunstzinnige [een Westwal van glas met daarachter een architectuurcentrum] en soms toeristische ideeën [camping in Het Bossche Broekj] verwerkt waren. Door Rosmalen te verkopen zou de financiering geregeld kunnen worden en realisatie van die plannen dient te gebeuren door elke medewerker van alle Bossche bouw- en ontwerpbureaus 1% van hun werkweek beschikbaar te laten stellen.
Gastspreekster wethouder Jetty Eugster was vol lof over de BAI 'waarmee het goed samenwerken is'. De gemeente ziet de BAI als 'een belangrijke partner bij het creëren van een goed architectuurklimaat in de stad'. Eugster kondigde de komst van een architectuurcentrum aan in het Kruithuis, ‘waar ooit moderne architectuur bakzeil haalde!’
   
 
De voorzitter van de BAI, Bosch Architectuur Initiatief, Aart Wijnen, die gastheer en spreekstalmeester was op de viering van 10 jaar BAI in Hotel Central.

 
De 14-jarige Rob van Erp uit Rosmalen, is beladen met prijzen ivm zijn nominatie 'Aanmoedigingsgprijs'.
foto's © paul kriele, 1 juli 2005

De prijsvraag: Van de 24 inzendingen die binnenkwamen beoordeelde de jury olv BAI-voorzitter Aart Wijnen en met architect Marc van Roosmalen, Hans Meesters [BAM ], landschapsarchitect Lodewijk Baljon en Sjoekie de Bijl Nachenius van Bureau Henket, het ontwerp ‘Puntpark’ als beste inzending die beantwoordde aan de opdracht. Door jurylid Marc van Rosmalen werd die opzet toegelicht. Of je bedenkt een programma en zoekt daar de vorm er bij, of je gaat uit van een vorm en zoekt een bijpassende functie. Achter het ontwerp Puntpark staan de Amsterdammers: C. Collin, K. Lieb, P. van Assche en J. Groven.

De overige winnaars waren: Perry Maas [Zoom], Jaap Hoving/Michael Durgaren [Hangover], Inge Brug [presentatieprijs met ’Holte’ ] en Rob van Erp [aanmoedigingsprijs met Wael]. De Rosmalenaar Rob van Erp, die al eerder mee deed, was als 14-jarige de jongste van het gezelschap.

Hoewel de avond als feestavond ‘Den Bosch BAI-night’ was bedoeld, kregen de –veelal ongedurige - jongeren een reeks van sprekers en presentaties voorgeschoteld. Daaronder was ook een serie kunstenaars die met hun creatieve en anti-historiserende ontwerpen soms applaus en soms de lachers op hun hand hadden.De Tweede prijs van Maas is een eenvoudig bastion met een aan de buitenzijde een 'draaitrap' laat zien, die vanaf de oever naar boven loopt. Volgens de jury toont dit ontwerp [Maas is van Bureau Targa Postelstraat] een minimale ingreep heeft maar er een dynamische beleving aan geeft. Jammer dat de poorten boven en onder niet zo sterk zijn vorm gegeven. 
Links: Hangover [derde prijs] van Jaap Hoving en Michael Durgaren [Amstersdam].
Het kent mooie, fysieke en visuele verbindingen van boven en onder. Hang-Over streed met Zoom om de 2e prijs..aldus de jury.
Rechts: de aanmoedigingsprijs voor Rob van Erp, getiteld.De jury zegt de link met de opgave niet te begrijpen..
Van Erp verbindt met 'zijn bastions' Den Bosch met Zaltbommel.. 
foto's © paul kriele, 1 juli 2005

Het winnende ontwerp 'Puntpark' van de Amsterdammers: C. Collin, K. Lieb, P. van Assche en J. Groven. De ontwerpers achter deze inzending warenniet aanwezig.
'Bij het ronddeel komen objecten te staan als bijv. ladders en stoelen.
Dit idee is toepasbaar op elk rondeel dat zich langs de stadswallen bevindt.
foto's © paul kriele, 1 juli 2005
 


Een niet genomineerde inzending '1Rust' van Paul de Rouw uit Vught.die op een slimme manier een toren maakt.

 foto's © paul kriele, 1 juli 2005

'Tussen wal & het schip' van Eric Moederscheim, Noud Paes en Ruud Moonen [Rotterdam]. Dit ontwerp bevat zelfs een basketbalveld [r] [kooi] .
Hiervan zijn de vlonder en de kooi teveel.. maar de maquette is wel bijzonder fraai uitgevoerd..aldus de jury.


Een van de kunstenaars in zijn presentatie, de musicus Bart van Dongen, die een stuk gaat componeren: De man en de vlag. 


foto's © paul kriele, 1 juli 2005.

Winnaar ontwerp Diezebrug 
  5 april 2005. 
Zaterdag 2 april 2005 is de winnaar van de ontwerpwedstrijd voor een nieuwe Diezebrug bekend gemaakt. De wedstrijd, uitgeschreven door de BAI, is bedoeld jongeren met architectuur kennis te laten maken. De opzet speelt in op een eventuele omleiding van het kanaal zodat de bestaande brug tussen Brugplein en Orthenseweg vervalt. De winnaar werd het St.Janslyceum met de ontwerpers: Elisabeth, Brit,Renée en Aniek. Hun brug, die de naam EBRA-brug kreeg [voorletters van hun voornamen], werd door de jury beoordeeld als een bescheiden ontwerp, waarop het langzaam en autoverkeer duidelijk gescheiden wordt. Bijzonder is dat de functie van overzetplaats gecombineerd is met ontmoetingsplek/boulevard.

Twee inzendingen voor een nieuwe Diezebrug. foto's © gerard monté, 21 april 2005.

 De Winnaars 2005 van het Sint Janslyceum.
 
De situatie in de expositieruimte 'Stad in de Etalage' van de gemeente in de Dode Nieuwstraat.

foto's © gerard monté, 21 april 2005.

Rekening houdend met de omleiding van de Zuid-Willemsvaart schreef de BAI een prijsvraag uit voor een nieuwe Diezebrug..

Het winnende ontwerp van Anniek, Elisabeth, Britt en René leerlingen van het Sint Janslyceum.
foto's © BAI.

Een van de ontwerpen die geëxposeerd staan in het Guardianenhof.
- foto © bai 's-hertogenbosch.

 

Vorig jaar was Machiel Spaan met zijn moerasbrug - 'De Slang' - in de Grote Wielen, de winnaar van de Bossche architectuurwedstrijd. Spaan is er nagenoeg zeker van dat zijn brug ook wordt gebouwd!
Rechts nog eens de inzending die de 1e prijs won. foto's © gerard monté, 21 april 2005.


Puiprijs 2004 voor Tapijtenzaak Janssen   23 juni 2004.
Vanmiddag is door wethouder Jetty Eugster –voor de vierde achtereenvolgende maal- de puiprijs uitgereikt. Dit keer aan de architectenmaatschap Smits & Wilmot-Klink . Architect Adri Luiken van deze maatschap heeft de pui in strakke, moderne, lijnen met veel glas ontworpen. Het pand met Perzische tapijten van Mark Janssen is van Richard Tam en ligt op Kerkstraat 53. Voorheen was er Massaschoen gevestigd en had toen een kleine ingang [brievenbus] en kunststof puidelen. Ook de publieksprijs ging naar het pand van F. M. Janssen.
De eervolle vermelding kreeg de keukenzaak van Bulthaup waar voorheen Robeerst een meubelzaak had [Vughterstraat]. Architectenbureau Kuin & Kuin heeft die pui, waarvan de jury zegt dat ze rekening houdt met de historische omgeving, ontworpen.
Dit jaar ervoer de jury een ruimere keuze. De situatie is beter dan 2 jaar geleden toen er slechts 5 genomineerden waren, aldus belegger Chris Segeren, bestuurslid van het Centrum Management. De winnaar ontving een kunstwerk van Manita Kieft [keramisch vormgever].

   
Hiernaast: het certicifaat behorend bij de eerste prijs van de Puiprijs2004. En de gevel van Kerkstraat 53 waarin Perzische tapijtenzaak F.M.Janssen is gevestigd.
foto's © gerard monté, 27 juni 2004.
 
Ruimere keuze in 2004
Dit jaar ervoer de jury een ruimere keuze. De situatie is beter dan 2 jaar geleden toen er slechts 5 genomineerden waren, aldus belegger Chris Segeren, bestuurslid van het Centrum Management. 
De winnaar ontving een kunstwerk van Manita Kieft [keramisch vormgever].
De lijst van genomineerden was langer dan andere jaren .Vergeleken bij 2002 [de vorige editie] was het dit keer een moeilijke taak te kiezen, aldus jurylid en bestuurslid van Centrum Management Chris Segeren.
Mark Janssen liet blijken dat Den Bosch ,die recent de prijs voor beste binnenstad ontving, goed ligt bij de consument.Dat is te merken aan de klanten die onze vestigingen elders bezoeken, zoals in de Randstad, aldus Janssen die zich erg vereerd voelde met de prijs en zich ingenomen toonde te mogen werken in dit Bossche leefklimaat!

Voorgaande winnaars waren: de uitbreiding van boekwinkel Adriaan Heinen op Kerkstraat 15 [1999], Clous Mode aan de Schapenmarkt [2000] en café Zomers & Zomers in de Karrenstraat [2002].

Het pand van boekhandel Adr. Heinen op de hoek Kerkstraat/Krullardstraat.dat in 1999 de puiprijs kreeg toegekend. Uit de motivering bleek dat de architect met de verbouwing historische elementen had weten te respecteren. 
foto © gerard monté  2004.
De kinderboekenzaak van Henijen [rechts] met het onderdeurtje.

foto © gerard monté, 20 april 2004.

Uitreiking Puiprijs 2002  18 april 2002.
Op 18 april 2002 werd in het stadhuis door wethouder Elly Eugster de puiprijs uitgereikt. Het is een erkenning voor door vakmanschap uitgevoerde renovaties. Met name die projecten die de relatie tussen winkel en pui in stand hebben weten te houden kwamen in aanmerking.

De vakjuryprijs ging naar bureau Kooymans uit Schijndel voor het café Zomers en Zomers op Karrenstraat 22. Het effect van de renovatie is een harmonie tussen onder-en bovenpui. De toegang onderstreept de ruimtelijke beleving, aldus het juryrapport.
De publieksprijs [ofwel de ondernemersprijs] is toebedeeld ook aan Zomers & Zomers waarvan de eigenaren een kunstwerk van Manita Kieft [uniek bord met afbeelding van de pui] en een certificaat kregen uitgereikt
Een eervolle vermelding kreeg het architectenbureau J. Cleven uit Eindhoven voor de winkelpui van Promis [voorheen Foxy Fashion] op de Markt dat met vakmanschap is uitgevoerd en overbodige elementen weglaat.
Café Zomers & Zomers in de Karrenstraat kreeg op 18 april 2002 in het stadhuis de puiprijs uitgereikt.
In de aanpak van de renovatie van Karrenstraat 22 valt de jury ook de entree op die door zijn ligging op de hoek van twee straten, ruimte scheppend werkt.
foto © gerard monté, 18 april 2002 [l] en paul kriele, 19 april 2002 [l]
----------------------------- 
De voorzitter van het Centrum Management Hans Nieuwenhoven riep de ondernemers, de horeca, de gemeente en de ambulante handel op tot samenwerking. Onze oriëntatie moet zijn wat ons bindt en dat is de mooie stad ’s-Hertogenbosch aldus de voorzitter. 
De voorzitter van de Vereniging van Beleggers die voortaan Vereniging van Eigenaren centrum ’ s-Hertogenbosch heet, Chris Segeren, maakte bekend dat de puiprijs voortaan om de twee jaar wordt uitgereikt dit om de architectuurprijs niet in de wielen te rijden.

Boekhandel Adr. Heinen en modehuis Clous waren de voorgaande winnaars in de toekenning van de puiprijs.

Bij ouderen staat dit pand op de markt bekend als C&A, voor iets jongeren als Perry van der Kar en voor de eigentijdse generaties als Foxy Fashion, tegenwoordig Promis....


 
 
De aanpak van dit pand van Promis, gelegen tegenover het stadhuis, kreeg een eervolle vermelding.
'Helaas is de bovengevel niet zo vakkundig meegenomen als de onderpui. Maar de aanpak is knap en het ontwerp vooral eigentijds', aldus de jury. 
foto © gerard monté, 18 april 2002.
---------------------------
Van Promis op de Markt, een renovatie uitgevoerd door architectenbureua J.Cleven uit Eindhoven, staat in het juryrapport dat met eigentijdse middelen recht wordt gedaan aan het winkelconcept achter de gevel. De winkelpui staat in goede relatie met de bovenpui.

Buiten de genoemde prijswinnaars waren de genomineerden: Marc O' Polo op het Fonteinplein, voorheen slager Voets. Dat pand is gerenoveerd door Switzke & Partner [Düsseldorf]. 
Ook het Prentenmuseum, voorheen Borzo in de Verwersstraat, kreeg alle lof toegezwaaid door de perfecte manier waarop in de uitvoering opnieuw aansluiting met de overige [historische] panden is gevonden. De vernieuwbouw is uitgevoerd olv architectenbureau Teering en Van Vliet.

De winkel Marco O' Polo op het Fonteinplein viel een eervolle vermelding ten beurt. De modezaak, voorheen slager Voets, is in eigendom van Rens den Otter.

foto © gerard monté, 18 april 2002.

Bovendien zijn Blokker op de Hinthamerpromenade en Albert Heijn op de Markt als voorbeeld aangehaald van verantwoorde wijzigingen in het straatbeeld. Hoewel beide ingrepen als een verbetering worden gezien plaatste de jury als kanttekeningen: dat bij Blokker de ingang niet op de originele plaats zit en van de voormalige Albert Heijn-supermarkt [nu Lady Sting] dat ze het betreurt dat de luifel niet is teruggekeerd...
Van de uitslag van de puiprijs 2002, welke wedstrijd voortaan om de twee jaar wordt gehouden, is een boekwerkje samengesteld.

Hoge torenbouwers de lucht in 18 april 2004

De winnende inzending La Forma van het educatieproject Hoogbouw in de stad[BAI]. Rodenborchcollege Rob van Erp, Jill van de Reijt, Annabel Moleman, Veri van de Rest, Anne Ketelaars met docent Frans van Drunen.

Gisteren- zaterdag 17 april 2004- hebben de winnaars van de BAI-wedstrijd boven de stad een helivlucht gemaakt. In het educatieproject Hoogbouw van het Bossche Architectuur Initiatief bevatte een prijsvraag en een expo [Guardianenhof]. Uit een deelname van 1500 leerlingen zijn uiteindelijk 44 torens ingezonden 
Drie scholen werden gehonoreerd met een prijs. Vijf leerlingen van het Rodenborchcollege olv docent Frans van Drunen, zes leerlingen van het Stedelijk Gymnasium en vier van het St.Janslyceum die gisterenmiddag vanaf de helihaven op het Pettelaarpark vertrokken.

Links boven: Affiche van de wedstrijd- opgezet door de BAI- om studenten uit te dagen hun visie over hoogbouw te geven. Aan de wedstrijd ging een educatieproject vooraf.
Boven en links: Twee impressies van de expo van werkstukken in Guardianenhof. De jeugd van zeven Bossche middelbare scholen [2e en 3e klas] maakte projecten met als thema 'Hoogbouw in de stad'. Organisator de BAI , locatie STOK in de Snellestraat.


©  foto' s BAI

Torenexpo: Hoogbouw door de jeugd
In de zalen van Guardianenhof heeft STOK een expositie ingericht van bouwwerken van leerlingen uit de tweede en derde klas van Bossche middelbare scholen. De expositie volgt uit een educatieproject uitgegaan van BAI. De organisatoren van dit Bosch Architectuur Initiatief beoogden kinderen kennis te laten maken met architectuur, ontwerpen en openbare ruimten. Het thema was 'Hoogbouw'.
De doelstelling van BAI is een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad.
Na een voorselectie van [400] werken, waar tezamen 1500 leerlingen [in groepen] aan gewerkt hebben, zijn er 40 torens uit de bus gekomen. Met hun werk geeft de jeugd haar visie op 'hoogbouw in de stad'.
De deelnemende scholen zijn: Gymnasium Beekvliet, Hervion College, Jeroen Bosch College, Rodenborch College, Stedelijk Gymnasium, St.Janslyceum en Van Maerlant College.
Zaterdag 6 maart [16.00 uur] 2004 volgt de prijsuitreiking. De eerste prijs is een helicoptervlucht.


Terug naar boven