Bosch Belang stelt vragen over Winterlandvoortgang

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2018 | Gewijzigd op: 21-03-2018
 De fractie van Bosch Belang  vraagt aan B&W [brief dd. 07012018]  of de gemeente tot een meerjarige afspraak wil komen met de organisatie van Winterland? 

De gemeente antwoordt [brief dd. 20032018] dat zij 'onlangs een gesprek met de organisatie heeft gehad.'
'Op basis van de evaluatie van de afgelopen editie Winterland beraadt B&W zich over een Winterevenement in de komende jaren,' aldus het antwoord. 'Elementen als locatie, periode, input belangenverenigingen, meerjarige edities, spelen daarbij een rol. Dan zetten wij de vraag voor een Winterevenement in de markt, uit.
Tevens is ons uitgangspunt, conform het standpunt van de gemeenteraad, dat er sprake moet zijn van een zelfstandige exploitatie en geen subsidie'.