Winterevenement gaat door !

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-10-2018 | Gewijzigd op: 30-10-2018

Bulletin van de gemeente  [30-10-2018/17.30 uur] als  aanvulling op de toelichting van B&W in de commissie Bestuur van maandagavond 29 oktober jl..

De afgelopen dagen is de stad op alle fronten in beweging gekomen om het Winterevenement 2018 georganiseerd te krijgen. Vanuit deze kracht van de stad, en met draagvlak voor de thema’s ‘Dankbaarheid, Doen en Dromen’ kan de conclusie getrokken worden dat het Winterevenement 2018 door zal gaan. Het betreft de periode van 8 december (voorlopige startdatum) tot en met 6 januari.

1.Duidelijk is dat een winterevenement in de vorm waarin wij dat als stad willen, niet kan zonder financiële bijdragen van gemeente, ondernemers, belangenorganisaties en sponsoren.anochtend hadden we overleg  met een aantal belangenorganisaties in onze stad: KHN, Hartje, Hoteloverleg en SOCH. We spraken af dat we samen de financiële risico’s, die het organiseren van dit evenement met zich meebrengt, zoveel mogelijk beperken. 2.We [B&W] heeft n aangeboden hiervoor de 30.000 Euro te willen inzetten, die vrijvallen omdat Joris Kerstboom onze stad niet aandoet. Ook stellen we het bedrag van € 7.500  dat ieder jaar voor de kerstboom en aankleding door ons betaald wordt, ter beschikking. Dit komt uit de reguliere exploitatie. De belangenorganisaties en ondernemers hebben aangegeven deze bedragen te willen matchen met bijdragen vanuit hun kant.Vaste kermisachtige ingrediënten, zoals ijsbaan, poffertjeskraam en o.a. carrousel

3.Nu we met partijen deze belangrijke stap hebben gezet, zetten we samen met en voor de stad in op het fysieke programma en de programmering in relatie tot de thema’s ‘Dankbaarheid, Doen en Dromen’. Vorige week donderdag hadden we een  inspirerende werksessie met een groot aantal betrokkenen. Na deze sessie is een uitvraag gedaan aan drie, bij de sessie aanwezige, partijen die zorg kunnen dragen voor het fysieke programma, zoals een ijsbaan, draaimolen, horecapaviljoen, poffertjeskraam e.d. Met deze partijen is vandaag afgesproken dat zij hiervoor gezamenlijk zorg gaan dragen, onder de regie van de gemeente. Het betreft Nicole Vermolen, Henk Beekvelt / Rachel van Meetelen en Willem-Jan Brabers / Dick Keser (Swedice).

 4. Ons bereikten inmiddels vele mooie en warme ideeën en aanbiedingen voor de programmering in relatie tot de thema’s ‘Dankbaarheid, Doen en Dromen’. Daar komt in overleg met alle betrokkenen, een inspirerend programma van,dat inclusief, voor iedereen, laagdrempelig en voor jong en oud is.
Nog deze week wordt de groep van afgelopen donderdag bijeen geroepen om het Winterevenement 2018 verder uit te werken en fysiek en programmatisch verder vorm te geven. Wij houden u op de hoogte.

Bericht van 30 oktober 2018 /11.00 uur  Vandaag bericht van College B&W over Winterland  2018

De ontwikkelingen rond een op te zetten Winterparadijs 2018 verlopen voorspoedig. Vandaag komt het College van B&W met nieuws naar buiten.

De gemeente is al bezig een kostenplaatje op te stellen op basis van de voorstelen/wensen die een aantal brainstormpartijen de vorige week [zie bericht hieronder]  hebben ingediend. Op basis van die voorstellen volgt er zo spoedig mogelijk  een meer concrete begroting. Vanmorgen vindt er -en petit comité - een overleg plaats over de financiële aspecten.

Intussen -maandagavond 29 oktober 2018- heeft de politiek [Commissie Bestuur] zich erg positief uitgelaten over een op te zetten Winterevenement op de Parade.

Bericht van 25 oktober 2018: Nieuw élan en nieuwe weg naar Winterparadijs 2018

De nieuwe opzet van Winterland heeft  dan niet een geheel ander beeld, maar inhoudelijk is de opzet anders met nieuwe insteken. Dat wil zeggen dat als thema of paraplu van een mogelijk Winterland van 6 december tot driekoningen  [6 janauri 2019] uitgegaan wordt van het Drieluik van Jeroen Bosch:  Verleden. Heden en Toekomst. Daaronder valt de aanpak ook in drie thema’s : Dankbaar, Doen en Dromen. 

  Het Winterparadijs in 2015.
.............................................................................................
 

De aanpak van Winterland 2018/2019, zegt Bernard Kuenen, is meer inhoudelijk en meer zintuiglijk.  Onmisbaar is de kerstboom op de Parade, Die gaat ook weer als wensboom met kaartjes en/of flessen diene. Maar de insteek rond de Kerstboom van 2018/2019 zal minder verdrietig gebeuren en meer voortkomen uit ‘Dankbaarheid’ Dat is een van de drie thema's.

Ook ‘Dromen is  een geheel nieuwe insteek. Voor de uitvoering van dat thema is  een podium of tent gepland [alles nog steeds onder voorbehoud..]  Daar kan een ieder zijn droomwens aangeven die mogelijkerwijs wordt waar gemaakt. Het heeft iets weg van Dreamkids, maar is voor alle generaties bedoeld. De idee is om studenten van het JADS te vragen vanwege hun expertise hieraan mee te werken. De gekste dingen kunnen zich hier bij voordoen, zegt Bernard Kuenen van Silva Ducis. Bij de verwerking van die droomwensen wordt intensief  gewerkt via databases.

De Parade krijgt so wie so kermisachtige attracties. Dat hoort nu eenmaal bij een Wintermarkt. Dus er komen een poffertjeskraam, een carrousel en een grote ijsbaan. Maar toen er in de brainstormvergadering in de Leuvenzaal onder leiding van burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld gevraagd werd naar de kosten c.q. vergoedingen was het even stil. Daarop is, zolang het budget  niet bekend is, geen antwoord op te geven, aldus Jack Mikkers.

En vergelijkbaar voorbeeld is de horeca. Ook dat gaat via inschrijving gebeuren. Het kan zijn dat de Paradehoreca [PEP] dat gaat doen, of bijvoorbeeld Foodtruck. 

Winterparadijs 2016 : Kerstboomwensen

foto © henk van esch, 28 december 2016.
...........................................................................................

De meer gedetailleerde invullingen gaan pas over twee weken plaats vinden. Maandag is er een vervolg ontmoeting. De 30 betrokken partijen [gemeente, horeca, ondernemers,  wijkraden, culturele afgevaardigden [TheateradParade, en Boulevard] kermisexploitanten en Soch gaan eerst groepsgewijs een van de  drie aangereikte thema’s  uitwerken.

Bernard Kuenen: ’Binnen twee weken hopen we dat de  legstukjes van de puzzel rond de nieuwe Wintermark gesloten zijn’ . Terug naar boven