Gemeente steunt Bosch’ Winterparadijs 2021 tweeledig

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2021 Financiële en facilitaire tegemoetkoming Bosch’ Winterparadijs 2021

.
De gemeente gaat een Winterparadijs 2021 financieel en facilitair ondersteunen. De stichting Bosch’ Winterparadijs zet in december [vanaf tweede week december t/m einde eerste week 2022] een ’reguliere’ editie op. Die is verdeeld, verspreid over zes locaties in de binnenstad door ondernemers op te zetten kleinschalige activiteiten en kerstuitstraling en tevens een winterparadijs van de stichting, zoals het van ouds op de Parade ingerichte Winterparadijs met ijsbaan, podium voor optredens en horeca en een [kerst] handel.
De gemeente die blij is dat er weer een Winterparadijs is in de stad. Zij draagt financieel bij met €120.000 die is afkomstig uit twee reguliere posten, te weten Bestuurlijke representatie [maximaal € 80.000 en via Stadsbeheer € 40.000 voor logistiek en facilitering.
Tevens draagt de gemeente bij aan de zorg voor de openbare ruimte als ondersteuning van de kwaliteit en uitstraling, zoals kerstbomen, verlichting en meubilair.