Nieuwbouw Jan Heinsstraat op plek kerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2008 | Gewijzigd op: 04-09-2011
Nadat vele malen een bouwplan door de een of andere gemeentelijke commissie werd afgekeurd, is na bijna 10 jaar het bouwplan voor Jan Heinsstraat 14-16 rond.
Op de plek waar nu een 112 jaar oude, voormalige -Gereformeerde kerk staat, ziet architect Bart Bulter van het gelijknamige architectenbureau, zijn ontwerp goedgekeurd. Dat omvat 9 appartementen waarvan eentje met penthouse. Maar het dakterras daarvan moest worden vervangen door een dakkapel. Intussen waren  in voorgaande ontwerpen ook al allerlei details, zoals de goothoogte en gevelkleur aangepast.
De enige tegenspelers zijn de omwonenden. Zij maken -opnieuw-  bezwaar tegende hoogte van de nieuwbouw waarvan het ontwerp al eerder werd aangepast. Maar de commissie Welstand heeft het plan inmiddels goedgekeurd..

De 'pelgrimskerk' voor de Gereformeerde gemeente, die dateert van 1896, verloor in 1969 zijn functie als gebedsruimte.  Uit een van de eerste bouwaanvragen bleek het ontwerp voor een discotheek te duur.

foto © gerard monté, 26 mei 2002.
De bouwtekeningen van de nieuwbouw op de locatie kerk en de verbouw tot appartementen in beide nevenstaande herenhuizen in de Jan Heinsstraat.

Historie kerk
De kerk werd gebouwd op 'de Plein'dat was het schootsterrein dat voor de Staatsen vrij moest blijven rond de Citadel.
In 1885 kwamen allerlei plannen lkso toen die opgelegde bestemming verdween. Een van de eerste bouwers waren de zusters Carolus Borromeus uit Trier met het klooster en Carolusziekenhuis. Vandaar kregen die zusters de bijnaam 'de zusters van De Plein'.
Ook de Protestante Gemeente van de pelgrims verkregen een perceel grond. Zij bouwden er de zogenaamde Pelgrimskerk.  Door de groene ruitjes die in het pand zaten kreeg de kerk van de Gereformeerde gemeente de bijnaam De kerk van de groene ruitjes'.
Uit de notulen van de raadsstukken [10 oktober 1885] blijkt de onderhandse verkoop aan de kerkenraad der Christelijke Gereformeerde Gemeente tussen Van Liempt en Gommers
Ook  D.P. de Booij  en C. Appel waren de eersten die grond aankochten. De Booy in de Van Tuldenstraat voor een schoenfabriek  en Appel voor 4 herenhuizen in de Jan Heinsstraat voor 7 gulden per centi-are
Metselaar timmerman Petrus Appel zou vervolgens 180,75 ca  grond voor 1265 gulden hebben verkocht aan J. J. Gommers.
In dat jaar werden tussen de Orthenbrug en de Citadel Gaslantaarns geplaatst.

Desolaat Kerkinterieur
Het interieur van de kerk lijkt op een desolate pakhuis of vervallen opslagloods. Het enige dat nog netjes oogt is het houten plafond. Maar vele ruitjes zijn stuk, de verf afgebladderd, de vloer is eruit de lambrizering weg en de vide met het orgel zijn gesloopt.

   
  Opnamen gemaakt tijdens de Boulevardvoorstelling
's-Heerskinderen van Theater Artemis,  waarmee de verloederde staat van het interieur wordt aangetoond
.

foto's © paul kriele, 11 augustus 2009.


Terug naar boven