Flat op plek kerk in de Jan Heinsstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2002 Op Jan Heinsstraat 14-16 is opnieuw door C.Huijgens een bouwplan ingediend voor een flat. Het door het Amsterdamse architectenbureau Bergzicht aangepast ontwerp kan nu wel de instemming hebben van de welstandscommissie, die in december 2001 het ontwerp met een strakke gevel afkeurde.
Eind negentiende eeuw is de omgeving van de Jan Heinsstraat bebouwd van Handelskade tot aan Zuid-Willemsvaart o.a. met herenhuizen, een concertgebouw [1885] en een klooster met ziekenhuis. Sedert de Reformatie was het gebied kaalslag om aan de Staatse troepen vanuit de Citadel zicht te geven op de –tot dan toe- Spaans gezinde Bossche inwoners. 
Vanuit de Pastoor de Kroonstraat is er een mooi zicht op de voormalige Gereformeerde kerk in de Jan Heinsstraat.

foto © gerard monté, 26 mei 2002.
 

De zgn. pelgrimskerk voor de Gereformeerde gemeente dateert van 1896. De neo-gotische voorgevel werd in 1935 vervangen door een door architect J. Wilschut ontworpen pui.
In 1969 verloor het gebouw zijn kerkelijke functies en kreeg uiteenlopende bestemmingen. Een verbouwing tot discotheek bleek te duur. Sloop blijkt de enige oplossing om van die plek nog iets te kunnen maken.-/©  paul kriele, mei 2002
Waalse kerk