Antwoord gemeente blijft uit over aanbrengen naam Willem II

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2014 | Gewijzigd op: 14-05-2014
Het is al bijna anderhalf jaar geleden dat drie kleine fracties de gemeente vragen voorlegden over de naamgeving op de Willem II fabriek in de Boschdijkstraat. Met een opknapbeurt zou dat tegelijk moeten gebeuren. Maar een antwoord bleef uit.
De oorspronkelijke naam op de gevel van de sigarenfabriek luidde: ‘Eugène Goulmy & Baar’. Maar Leefbaar, Stadspartij Knillis en Bosch Belang willen ook de naam Willem II op de gevel. Beide namen hebben een relatie met het gebouw en zijn geschiedenis. 

...........

Op de Open Monumentendag, zaterdag 13 september 2014, is het gebouw open, met veel activiteiten. De officiële opening van het gebouw is gepland voor eind september. Echter, tot op de dag van vandaag is niet aan alle toezeggingen voldaan. Zo legden de drie fracties al in het vroege voorjaar van 2011 de dubbele naamgeving voor.
Daarbij verwezen zij naar de column van de  sociaal-historicus Frans van Gaal, die  in de Bossche Omroep van 20 februari 2011 pleitte voor het rechtzetten van een ‘historische vergissing’. Immers, de naam op de gevelwanden, Willem II, dekt de lading van de wordings- en ontstaansgeschiedenis van het gebouw niet!
Ontwerper, initiatiefnemer en oprichter van het gebouw is immers Eugène Goulmy, Bosschenaar en ondernemer in sigaren. 
Er resteert nog een ultieme gelegenheid..
Frans van Gaal, die zich als ambassadeur inzet voor deze historische rechtzetting, vertelt: 'De renovatie/restauratiewerkzaamheden naderen hun voltooiing. Op 14 september staat het gebouw in het teken van Open Monumentendag. Enkele weken later wordt het gebouw officieel geopend. Dan dringt de tijd. De werkzaamheden hadden al lang begonnen moeten zijn. Is dus niet het geval. Met deze brief dringen de drie fracties erop aan dat dit alsnog snel wordt opgepakt. Anders maakt het College zich ongeloofwaardig.'

Promotieplaatje van het complex in de Boschdijkstraat rond 1910.
 

Fragment uit een bericht van januari 2013:
De gevels aan de Boschdijkstraat en de Sint Crispijnstraat blijven zoals ze nu zijn. Daar blijft de naam WILLEM II staan. De gevel aan de Boschveldweg komt er weer uit te zien als rond 1910. Daar wil het college de naam Goulmy & Baar plaatsen. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd.
Eind 2013 is de renovatie van het hele pand klaar. 
Overigens gaan de gebruikers van de fabriek hun namen niet op de gevel plaatsen.
Terug naar boven