Startschot restauratie Willem II-fabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-02-2011 | Gewijzigd op: 09-02-2011
Woensdagmiddag 9 februari 2011 werd in een open luchtceremonie met enkele toespraken, een performance en het inzetten van een ruitje in de W II-fabriek, het startschot gegeven voor de restauratie van de 118 jaar oude fabriek in de Boschdijkstraat.
Daar zijn naast de Koninklijke Harmonie, die in 1894 uit de sigarenfabriek van Goulmy en Baar is ontstaan en er al meer dan 30 jaar haar oefenruimte heeft, W2 Popcollectief, Poppodium W2  en de stichting W2 [voorheen Gigs] de vaste gebruikers. Vanaf 2010 zijn ook het Centrum voor Beeldende Kunst en de DigitaleWerkplaats gebruikers van het gebouw. Met de restauratie is een bedrag gemoeid van € 3.200.000.

Tegenover de Willem II-fabriek, op de stoep bij de Verkadefabriek, voltrok zich het officiële gedeelte van het programma rond de aanvang van de restauratie van het complex.

foto's © paul kriele, 9 februari 2011.

Voor Rodney Weterings, was het in 5 jaar wethouderschap 'de eerste  trottoiropening'. Weterings somde de factoren op waarom het zo'n bijzonder project is:
Dit gebouw is een bewijs van een uitdrukkelijke manier van omgaan met het Erfgoed van de stad, maar dan wel op een levende manier en verbonden met de dagelijkse gebruikers.  
Dat is ook de reden dat gemeente en provincie tezamen er zoveel geld in hebben geïnvesteerd.
-Hier gaat  een nieuwe beweging op cultureel terrein van start, waar vernieuwing en innovatie plaatsvinden niet via individuele disciplines, maar daar samenwerking,' sprak Weterings.

De toespraken van de wethouder en de gedeputeerde werden geregeld onderbroken door zwaar claxon geschut van Roos Vlek die daarmee protesteerde dat de gemeente na de renovatie de kunstenaars het veelvoudige van de huidige huur gaat opleggen.

Achter het bouwgaas speelt zich op de eerste etage van de Willen II-fabriek het moment af dat symbolisch de start aangeeft van de restauratie van dit kunstencluster in de Boschdijkstraat. Gedeputeerde [voor o.a. monumenten] Birgitte van Haaften en  cultuurwethouder Rodney Weterings zetten een ruitje in.
 
foto's © paul kriele, 9 februari 2011.

Vervolgens gaf - in een energie opwekkende performance - Vera van der Velden [Centrum Beeldende Kunst] in - steeds uit 30 seconden opgebouwde -fasen, haar wensen en gedachten weer rond deze Willem II-fabriek. Die wensen waren gevoed door de huidige gebruikers van het gebouw.
-het is een gedroomde ontmoeting tussen kunt en historie
-de W2 is het Brabants hart van de beeldende kunst
- als het kan dan lukt het
-om te verbinden en verbonden te worden
-30 jaar beeldende kunst hebben de Verkadefabriek tot een kunstenaarsfabriek getoverd.

Beeldend kunstenaar Vera van der Velden benadrukte de positie van de W2 in de Bossche kunst- en cultuurwereld.
foto's © paul kriele, 9 februari 2011.
De toehoorders: vlnr cultuurwethouder Rodney Weterings  en de gedeputeerde o.a. voor Monumenten Birgitte van Haaften [in rode jas] en de sectordirecteur CWS Corno Stijnen.

de meisjes van Verkade..
Birgitte van Haaften, die onder meer 'Monumenten' in haar portefeuille heeft, begon haar toespraak met: 'Monumenten zijn belangrijk. Onze toekomst wordt bepaald door het verleden en daar zijn monumenten een uiting van. De provincie heeft het afgelopen jaar 60 miljoen euro  besteed aan het restaureren van monumenten,' aldus Van Haaften die moest erkennen dat '...de provincie lang naar de stenen heeft gekeken. Herbestemming, zoals hier aan de orde is, wordt steeds belangrijker. Daarom is het streven bij behoud niet alleen de herbestemming, maar ook de beleving. Verhalen maken dat dit gebouw tot de verbeelding spreekt.

Aan de overkant waren het de mannen van de sigarenfabriek van Goulmy  en Bar en aan deze kant werkten de 'meisjes van Verkade'. Volgens mij zijn daarvan heel veel verhalen van blijven bestaan.,.', zo besloot Van Haaften haar aandeel in dit restauratieproject. 

Terug naar boven