Weinig transparante procedure rond Winterland

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-08-2018 | Gewijzigd op: 02-08-2018

Het Brabants Dagblad analyseert  [dd.2082018] het gedoe rondom Winterland, zoals het Winterparadijs vanaf 2017 heet.
De weinig transparante aanbestedingsprocedure, de voorkeur van de gemeente, de nalatigheid daar openlijk over te zijn en het gebrek aan criteria die pas lopende de inschrijving duidelijk werden*,  etc etc.

Met name initiatiefneemster Nicole Vermolen, die vorig jaar -dan wel- een kermisachtige Winterland opzette- kreeg, als enige inschrijver,de deksel alsnog op haar neus.Vermolen komt niet in aanmerking voor de editie 2018 van Winterland 2018.

Winterland 2017

foto © toine janssen, 20 december 2017.
............................................................................

Kortom alle redenen om door de stichting Winterland een kort geding aan te spannen tegen de gemeente. Maar daags voor dat die rechtzaaks zou spelen trekt de gemeente de procedure in.... De gemeente geeft alsnog wel enkele redenen,  zoals zicht op het Theater dat ontbreekt en te weinig ruimte voor Joris Kerstboom..

Het zou een eer zijn -vanwege  alle moeite en onbaatzuchtiheid- voor  Nicole Vermolen dat de  gemeente  dit jaar een
Winterparadijs of Winterland mogelijk maakt. Dat is dan een stap richting Citymarketing van een evenement dat -mede vanwege de tv- landelijke uitstraling had.
Karin Bloemen die met Joris
Linssen op trad tijdens  Winterland 2017.


fioto © henk van esch, 20 december 2017.
............................................................................................


Bericht van 13 juli n2018 Kort geding door Nicole Vermolen over Winterland 
De gemeente gaat dit jaar  niet met Nicole Vermolen, die vorig jaar in d'r haast een succesvolle, maar enigszins kermisachtige Winterland organiseerde, in zee. Dat bevreemdt meerdere partijen, met name Hartje Den Bosch, de Blb en Horeca Nederland afdeling Den Bosch. Alhoewel de gemeente zegt dat de drie  zouden worden geïnformeerd, hebben alle drie niets van het afwijzende besluit te stoppen met de Winterland van Vermolen vernomen. Zij mochten onder meer mee beslissen over de kwaliteit van de Wintermarkt.
Intussen heeft ook Nol Roos [BVP] vragen gesteld over de eenzijdige afgelasting van een Winterland door NicoleVermolen.

Kort geding 

Roos vraagt waarom tussentijds de spelregels aangaande een begroting zijn veranderd.
Vermolen spant - na een onbevredigend onderhoud met de wethouder in het stadhuis op donderdag 12  juli 2018,  nu een kort geding aan om de gemeente te dwingen dat haar opzet  voor een Winterland in december 2018 toch doorgaat. Volgens wethouder Mike van der Geld schiet de door de stichting Winterland ingediende begroting tekort.

Ontsteken Kerstboom op Winterland 2017

foto © toine janssen, 2 december 2017.
..............................................................................

De motivatie van de gemeente is dat er maar één partij was die had ingeschreven....
Dat de stichting van Vermolen, die met een Winterland 2018 niet eens quitte zou spelen,  niet mee mag doen, komt omdat ze niet aan enkele eisen voldoet. Haar opzet moet kosten dekkend zijn en duidelijkheid geven van de formaten van de attracties,  aldus een van die argumenten.

Terug naar boven