BBC -1 verhaalt over Bossche bevrijding

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2009 | Gewijzigd op: 31-01-2009
Hierboven: Luc van Gent die zich na zijn pensioen als schouwburgdirecteur richtte op de vastlegging van de Bossche oorlogsgeschiedenis en de ontvangst van oud--bevrijders uit o.a. Wales.
Rechts boven: Rory Bremner, zoon van een Schotse majoor, die via diens brieven op het spoor kwam van de Bosschenaar Jos Ekel, die in de octoberdagen '44 tolk van zijn vader in Den Bosch was.
Rechts: Het BBC-one tv-programma dat op maandagavond 2 februari 2009 wordt uitgezonden, heet  'Who Do You Think You Are?'.
 

Maandag 2 februari 2009 zendt de BBC-tv [22.00 uur]  een programma uit waarin de Bossche bevrijding voorkomt.
Daarin staat de inmiddels overleden Schotse majoor Bremner van het East Lancasher Regiment centraal. Onder leiding van deze majoor rukte de Engelsen op 23 oktober 1944 vanuit Geffen via Rosmalen op langs het spoor om op die dag in Hintham uit te komen.
Via de Aartshertogenlaan, de Orthenseweg en de Diezebrug trok het  53rd Wels Division op naar 't Zand.
Met een nacht tussenpoze bevrijdden de Britten olv Bremner een dag daarop [24 oktober 1944], via Sluis O, de Hekellaan, Parklaan, het Heetmanplein, toen nog Wilhelminaplein, het zuidelijk deel van de stad. Op het Heetmanplein vond een drama plaats als gevolg van een fout ingeschatte tankbeschieting.
Over deze  episode in de recente oorlogsgeschiedenis verhaalt diens zoon Ron Bremner en Luc vanGent, erelid van de Stichting October '44, die bekend is door zijn boeken en video's over de oorlog. Ook de nog in leven zijnde Jos Ekel, toenmalig lid van de Luchtbescherming, die 65 jaar geleden als tolk optrad van de Schotse majoor Bremner, heeft een aandeel in de tv-uitzending.
De opnamen voor dit programma werden afgelopen juni mede in de stad gemaakt.