Bij huize De Grevelingen: Herdenking einde 2e WO

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-08-2010 | Gewijzigd op: 16-08-2010
Zondagmiddag 15 augustus 2010- 65 jaar na de capitulatie van de Japanners - herdacht de stichting HONI [Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands- Indië 1942-1949], met een plechtige en sfeervolle ceremonie in het verzorgingshuis de Grevelingen, die 15e augustus 1945.
Op dat moment kwam er ook in Zuid-Oost Azië een eind aan de Tweede Wereld Oorlog.
Bij die ceremonie, die zich afspeelde rond het Herdenkingsmonument dat precies 5 jaar geleden werd opgericht, waren behalve de [oud-]bestuursleden van HONI en vele nabestaanden van oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de Japanse bezetting, ook burgemeester Ton Rombouts en oud-wethouder Geert Snijders, die het monument 5 jaar geleden mede onthuld heeft, aanwezig.
Bijzondere gasten waren Wieteke van Dort en Harry Hardenberg uit Dordrecht, die als een van de duizenden krijgsgevangenen van de Japanners, vanaf grote afstand de bom op Nagasaki heeft zien vallen.

Oud tv-personality  Wieteke van Dort bekend als Tante Lien, die enkele gedichten voordroeg.

foto © paul kriel,15 augustus 2010.

De vice-voorzitter na de HONI, Frank van Abkoude hield een welkomstwoord. ‘Het bestuurslid dankte de bijzondere gasten: ’Door hun aanwezigheid leveren ze een actieve bijdrage aan deze herdenking.
We brengen eer aan hen die ons ontvallen zijn. Laten we onze vrijheid koesteren. De ballonnen die straks opgelaten worden zijn het symbool van die vrijheid,’ sprak Hardenberg.

Burgemeester Ton Rombouts wordt in de tuin van de Grevelingen welkom geheten door de vice-voorzitter van de Stichting HONI 42-49 Frank van Abkoude.

Rechts vooraan dominee Piet van Helden en daarachter net zichtbaar oud-wethouder Geert Snijders.

foto © paul kriele, 15 augustus 2010

En dominee Piet van Helden sprak een dankgebed uit.

Wieteke van Dort, Tante Lien voor oud tv-kijkers, droeg een gedicht voor van Mary Bruins ‘Een laatste groet’ en van Willem Wilmink: ’Is het dan niet waar’. Wieteke, die in 1943 in Japans bezet gebied werd geboren, had zich de laatste jaren erover verbaasd dat er veel aandacht werd besteed aan de 5 mei herdenkingen, maar dat pas recentelijk het einde van de Tweede Wereld Oorlog in beeld is gekomen. Zij dankte daarom burgemeester Rombouts in het bijzonder met  zijn aanwezigheid en de ondersteunende woorden die hij had gesproken.

De bijeenkomst werd begeleid door Marianne Tahelele -Boekholt en muzikaal ondersteund door het HONI-koor olv Ruud Matulessy. Bea Matulessy zong het Onze Vader.

Burgemeester Rombouts :’Op deze Lieu de mémoire zijn we bijeen om samen te gedenken en te herdenken. Deze ceremonie bevat ook ’een boodschap voor de toekomst’, een treffend thema van deze herdenking voor al degenen die na ons komen en die deze boodschap over zullen –moeten- brengen.
De stichting HONI weet op een treffende wijze het vuur van betrokkenheid bij deze historische herdenking vast te houden.
Dat we blijven herdenken zijn we aan onze toekomstige generaties verplicht. We leven zelf al 65 jaar lang in vrijheid, zo beëindigde de burgemeester zijn toespraak, waarin hij nog even verwees naar de actuele incidenten in de stad. ‘Er is een roep om verbroedering in Nederland, in Den Haag en in het buitenland en ook dichtbij ons op het Rivierenplein,’ aldus Rombouts.


Overlevende van de bom op Nagasaki
Hardenberg vertelde emotioneel, gedetailleerd en indrukwekkend, mede namens zijn kampmaatje Berhitoe, over hun oorlogservaringen als krijgsgevavgene op een Japanse scheepswerf. Daar – meters onder de zeespiegel - werkten duizenden mannen voor de Jappen werkten. Velen van hen kwamen uit Makassar.
‘Het was in de derde week van augustus, 65 jaar geleden, dat het gebeurde,’ vertelt Hardenberg met vele tussenpozen zijn relaas.
'Bij het zien van die paddenstoelvormige rookwolk ver van ons vandaan –we beseften niet wat er een paar kilometer verderop aan de hand was - vluchtten we, op het gezag van de scheepswerfleiding, zo snel mogelijk uit het dok naar het vaste land om er in schuilkelders beschutting te zoeken.' \

Vlnr.: Mevrouw Van Iersel, burgemeester Rombouts, Wieteke van Dort en Harry Hardenberg, een van de overlevenden van de bom op Nagasaki [15-8-1945] Voormalige krijgsgevangene van de Japanners, Harry Hardenberg uit Dordecht hield een indrukwekkend relaas over die gevangenschap.

foto's © paul kriele, 15 augustus 2010.

Hardenberg kan het nog na verteIlen.'Ik ben een dag of wat later met een Amerikaan in een jeep door de regio gereden. Daar zag ik onder meer de rood/bruin geblakerde velden. Als je je in de straling van de bom had bevonden, was je kansloos geweest, je werd ter plekke gecremeerd.
Opeens stonden we voor een witte vlakte. Het was een begraafplaats met twintigduizend kruizen van omgekomen Amerikaanse militairen.
Ik hoop dat er nooit meer een oorlog met een kernbom komt, maar er zijn weer landen die daar mee bezig zijn,’ zegt Hardenberg bijna moedeloos.'

Nederland-Indonesiëe: Met ruzie uit elkaar gegaan

‘Ik ben blij dat Onze Lieve Heer ons gespaard heeft . Maar de strijd was nog niet gestreden. Toen ging het nog om het bezit van Indonesië. Na de Hollanders probeerden de Amerikanen er de baas te spelen.
Het is jammer dat de Nederlanders en de Indonesiërs niet als vriend, maar als vijand uit elkaar zijn gegaan. Zij hadden vriendschap moeten sluiten. De Nederlanders hadden moeten helpen met de wederopbouw van het land.’

de kranslegging na de Last Post
Na de Last Post en het Wilhelmus werden er door vele deputaties, de gemeente, de besturen van de betrokken stichtingen en van de Grevelingen en de Van Nijnselstichting, kransen gelegd.

Hety volkslied werd meegezongen en gespeeld door het Matulessy Combo, de Angklunggroep en het HONI-koor. 
Intussen hesen Jennifer en Romy de Nederlandse driekleur.

De driekleur werd gehesen door Romy  vanAbcoude en Jennifer Frederikszna het spelen van de Last Post en het zingen van het Wilhelmus.

 
De eregasten bij de herdenking in de Grevelingen van 65 jaar capitulatie door de Japanners, dat het einde betekende van de Tweede Wereldoorlog. foto's © paul kriele, 15 augustus 2010.

 

Het oplaten van 65 -witte -ballonnen als teken van de vrijheid en wit  als teken van de vrede.
foto's © paul kriele, 15 augustus 2010. Jennifer Frederiksz en Romy van Abcoude lieten de ballonnen -die met enige moeite loskwamen- op.

De kranslegging

  De kranslegging, als eerste door Burgemeester Rombouts namens de gemeente en
-hieronder links door mevrouw Merks-Visser en mevrouw Van Beugen-Schaareman namens het HONI-bestuur 
-rechtsonder door de heer en mevrouw Elfrink namens Pinc-ex Madjoe .
   
   
   

De serie van de andere vier foto's hierboven:
-Links: Anneke Schults namens de Stichting Indiëgangers 's -Hertogenbosch en rechts: Piet en Ineke Uppelschoten leggen een krans namens mevrouw Kramp.
-Links onder: Namens Kumulans SING Sobats de Indische Nederlanders Grvelingen door  Peter en Margriet van Gerven
-Rechts onder: van het Veteranenplatform Den Bosch Walter Frederiksz en Paul Niewold.

foto's © paul kriele, 15 augsutsu 2010.


   
  -Boven links: Elly van den Berg namens de Van Nijnselgroep.
-Boven rechts: Namens de directie, personeel  en de bewoners van De Grevelingen leggen Yolanda Leenheers en Corry Vos een krans.
-Links: Cindy van Abkoude en Patricia Remst leggen een krans namens Westhoff Canada.

foto's © paul kriele, 15 augustus 2010.
   
Hans Zijlstra van de Vereniging  Suara Indo uit Tilburg.  Cindy van Abkoude en Patricia Remst leggen een krans  namens de Stichting Adinda.

Zie ook www.honi.nl


Terug naar boven