Rosmalen: Snellaadstation voor auto's aan Graafsebaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2021 | Gewijzigd op: 06-03-2021
Fastned gaat op de Graafsebaan [Rosmalen] een snellaadstsation voor auto's openeb.  De gemeente werkt hier aan mee als antwoord op de groei van elektrisch vervoer . Een mix aan laden laadpalen en laadstations] is daarbij belangrijk.
 Zes oplaadpunten
He
t snellaadstation, het eerste in de gemeente, is gelegen bij de entree van de voormalige Harense Smid. Het krijgt zes oplaadpunten.
Hoewel het om een commericeel initiatief gaat, blijft de gemeente realisatie en exploitatie van laadpunten volgen om te weten te komen hoe die gaan functioneren teneinde de data te kunnen verwerken in het aspect duurzame mobiliteitsverkeer.
Nadat de gemeenteraad er een bsluit over heeft genomen [dd. 6 april 2021] volgt de inspraakprocedure.
Datum van in werking stellen van het station is nog niet exact bekend.