Bewoners dachten mee over locaties voor laadplekken

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2021 | Gewijzigd op: 07-10-2021
Bewoners dachten mee over laadplekken voor elektrische auto's
Bewoners konden de gemeente opegeven waar zij graag een laadpaal voor elektrische auto's geplaatst willen zien.

De gemeente heeft, na het  door bewoners indienen via een interactieve kaart, de door hun gesuggereerde locaties voor laadpalen vastgelegd. De volgens haar beoogde plekken zijn opgenomen in uiteindelijk wijklaadplannen. Die zijn tot slot onlangs vastgesteld door het College van B&W. 
Wethouder Ufuk Kâhya, die staat voor schoon, slim en veilig vervoer, beseft dat het aantal elektrische auto’s in de gemeente groeit. We stimuleren dit en daarom zorgen we voor voldoende laadpunten. Dit doen we ook om het gebruik van meer elektrische deelauto’s te faciliteren.
Op basis van de wijklaadplannen worden de komende jaren stapsgewijs de nieuwe laadpalen geplaatst. Dit gebeurt op basis van behoefte en op basis van data over het werkelijke gebruik van laadpalen. Dus hoe meer elektrische auto’s we verwachten, hoe meer de gemeente, vooruitlopend op de vraag, laadpalen gaat plaatsen.
Meer informatie op www.denbosch.nl/laadpalen