Voorstel Pauli: elktrobusnet + ultra kortparkeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2010 | Gewijzigd op: 10-01-2011
In de woensdag  15 december 2010  gehouden vergadering van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad [Blb] gaf wethouder Pauli aan in april 2011 met een voorstel te komen tot invoering van ultra kort parkeren in de binnenstad voor speciaalzaken en de invoering van een ringnet met elektrobussen die [dwars door de binnenstad] de transferia met elkaar verbindt.

Wethouder Bert Pauli wil in 2011 de elektrobus doelmatiger tussen de transferia taten rijden . Tot ergernis van burgers en Hartje 's-Hertogenbosch rijdt de elktrobus in de binnenstad doelloos en nauwelijks met passagiers rond.
foto's © paul kriele, 11 februari 2010.

Fragement uit artikel dd 15 december 2010:' Econoom [Van der Vals] en wethouder [Bert Pauli] geven economische visie op binnenstad'.

nieuwe voorstellen parkeren en bereikbaarheid in april 2011
Maar de wethouder van Financiën en Economische Zaken ziet ook zorgpunten, zoals de toename van het winkelen via internet, de terugval in het restaurantbezoek en de veranderende maatschappij met zijn eenpersoons huishoudens en het dreigend tekort aan werknemers in de ICT-sektor die we dus in Azië moeten gaan werven. ‘Er komen nog veel problemen op ons af,’ sprak Pauli, die zich bewust is van de positie van Den Bosch als centrumstad. Daarom zal de gemeente blijven investeren in bereikbaarheid, nieuwe vormen van vervoer en parkeerfaciliteiten.
Nieuw noemde Pauli in dit verband de studie naar ultra kort parkeren [7,5 minuut tegen speciaal tarief] voor bijv. luxe speciaalzaken, het betalen van parkeergeld met een mobieltje, de aanleg van een snelbusnet en in 2015 een ringnet [dwars door de binnenstad] met elektrobussen die ook de transferia met elkaar verbindt.

Pauli legt deze voorstellen in een nota in april 2011 aan de gemeenteraad voor.