PvdA & GroenLinks kritisch over [subsidie-]situatie jeugdzorg

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-04-2018 | Gewijzigd op: 04-04-2018
  

De fracties van PvdA en GroenLinks in de Bossche gemeenteraad vragen opheldering aan het stadsbestuur over de brandbrief over de klorting op de Rijksbudgetten jeugdzorg die verstuurd is aan minister Hugo de Jong van Volksgezondheid.  

De afgelopen jaren zochten de fracties in de raad vaak vergeefs naar antwoorden.
Die vragen betroffen: 'Vallen er geen jongeren tussen wal en schip?  Houdt het tempo waarmee bedden in instellingen worden afgebouwd en waarmee voorzieningen in de wijken worden opgebouwd wel gelijke tred? Hoe zit het met de verborgen wachtlijsten? Redden we het wel met de beschikbare budgetten?' 

Het College van B&W hield steeds de boot af met: De veranderingen in de jeugdzorg krijgen nog hun beslag'. Of:' Door het indringende samenspel tussen aanbieders, gemeenten en centrumgemeente krijgt de zorg voor onze jongeren op de beste wijze vorm..'


Verbazing over brandbrief gemeenten 
De fracties waren dan ook verbaasd uit de krant te moeten vernemen dat de regiogemeenten waarmee wij de jeugdzorg inkopen en arrangeren een brandbrief hebben geschreven over de korting op de rijksbudgetten en de gevolgen daarvan voor onze jongeren.
PvdA-fractievoorzitter Pieter Paul Slikker en GroenLinks-raadslid Antoon van Rosmalen willen alle informatie nu boven tafel zodat het werkelijke debat over de staat van de zorg voor onze jongeren in scherpte gevoerd kan worden. 

Pieter Paul Slikker en Antoon van Rosmalen benadrukken dat over dergleijke relevante dossiers het belangrijk is dat de raad scherp ge
ïnformeerd dient te worden.Ze willen graag die brandbrief inzien en wachten een rapportage van B&W af over wat aan die brief vooraf is gegaan. Terug naar boven