40 jaar amateur teken-en schildervereniging Het Bossche Palet

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-05-2015 | Gewijzigd op: 16-05-2015
Een eerste expositie in de toenmalige Nederlandse Hervormde kerk /Grote Kerk op in april 1975 markeert de oprichting van de amateur schilder- en tekenclub Het Bossche Palet. Het was een expositie van 26 ‘zondagsschilders’.
Louis Aarts was –opnieuw - degene die de oprichting van de amateurclub middels een contract op 17 juni 1974 in de Knillispoort vast liet leggen. Daarin stond onder meer het bevorderen van de beeldende kunst’.


Schilders van Het Bossche
Palet actief op het voorplein van het JB-centrum tijdens de open schilderdag van 1 juni 2014.


foto © frans artz, 1 juni 2014.

Hoogtepunten zijn jaarlijks de exposities in achtereenvolgens de Bibliotheek, de Orangerie en momenteel in de Muzerije en de Bossche Amateursschilderdag in de buitenlucht. Eertijds [jaren 1983 en 1984] was een hoogtepunt het maken van de wapenborden van de Bossche gilden. Deze 31kleurrijke ridderborden waarop de merktekenen en namen stonden van de diverse gilden, hingen oorspronkelijk in de Sint Jan, maar hebben een plek in het Jeroen Boschcentrum gekregen. Vier van deze ridderborden zijn origineel. Een origineel exemplaar, dat van Maximiliaan van Oostenrijk, hangt in het luiportaal va de Sint Jan.
De borden werden indertijd gemaakt in de toenmalige Kunst Akademie aan het begin van de Pettelaarseweg [nr.2.]. Dat was ook het eerste atelier en vergaderlokaal van Het Bossche Palet dat in de beginjaren onder leiding stond van de bezielende voorzitter, tandarts Lambert van Lith.

Het wapenbord van Maximiliaan van Ooostenrijk at in de luipoort van de Sint Jan hangt.
De overige 30 ridderborden hangen in het JB-centrum.

De leden komen wekelijks bij elkaar om olv bekende kunstenaars/docenten zich de schildertechnieken eigen te maken.

Jubileumactiviteiten: Stadswandeling & Buitenschilderdag in Museumtuin
De jaarlijkse buitenschilderdag van het Bossche Palet zal, vanwege het 40-jarig jubileum, op 30 mei in de tuin van Het Noordbrabants Museum plaatsvinden. Er doen ruim 40 leden aan de dag mee. Het kamerkoor voor oude muziek Capella Ducis zorgt voor de muzikale omlijsting.
In september 2015 is er ook nog een stadswandeling ihkv het jubileum.

Terug naar boven