Opening Prentbriefkaartenexpo

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-09-2005 | Gewijzigd op: 20-10-2010
De kring met vlnr wethouder Roderick van de Mortel, het echtpaar Hoogbergen en de weduwe Mien Hendriks en haar zoon.
Hierboven: Links: de weduwe Mien Hendriks en haar zoon.
Gastheer Jo Timmermans in gesprek met links Paul Masselink, die  2500 prentbriefkaarten bezit. 
Rechts:Toespraak Jo Timmermans tot de  genodigden. Daarna biedt gastheer
Timmermans wethouder Roderick van de Mortel het eerste exemplaar aan van  ''s-Hertogenbosch in de kaart gekeken'.
Rechts: Wethouder Van de Mortel overhandigt aan de weduwe Mien Hendriks het eerste exemplaar van het prentbriefkaartenboek. 

foto's © paul kriele, 23 september 2005.


 
.
 

Op 23 septemebr 2005 heeft wethouder Roderick van de Mortel aan Mien Hendriks, de weduwe van Jo Hendriks, het eerste exemplaar aangeboden van het album ’s-Hertogenbosch in de kaart gekeken. Dat boek is samengesteld uit twee collecties, te weten van an Masselink en van wijlen Jo Hendriks.
Gasteer Jo Timmermans, van het Prentenmuseum, tevens redacteur van het boek, sprak in zijn welkomstwoord de hoop uit, dat het beleid van deze wethouder van Cultuur ook na de verkiezingen wordt voortgezet, ofwel: dat het beleid van behoud wordt voortgezet en dat het nieuwe College de aspiraties op cultuurgebied wil handhaven.
Timmermans richtte een woord van dank aan de samenstellers, met name aan wijlen Jo Hendriks met wie de redactie gezellige avonden heeft doorgemaakt. Van deze rechtgeaarde Bosschenaar moesten ook wel eens teksten worden ingekort, aldus Timmermans.
Wethouder Van de Mortel ging in op het boek dat ‘…een schitterend Den Bosch en de schittering van de stad laat zien. Wat ervan verdwenen is, helaas en wat er van over is. Het bestuur wisselt, maar de ambtenaren blijven.’ In dat licht gaf de wethouder van Cultuur de boodschap door om ‘…zuinig en zorgvuldig met het verleden om te blijven gaan.’

De expositie over prentbriefkaarten duurt tot 12 november 2005. 

Terug naar boven