Boek over achterkant prentbriefkaarten

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-10-2007 | Gewijzigd op: 14-02-2014
Vrijdagmiddag 5 oktober 2007ontving de burgemeester van Vught, Roderick van de Mortel, het 1e exemplaar van het ’s-Hertogenbosch op de kaart gezet.
De Bossche oud-wethouder voor Cultuur begreep waarom hij voor deze boekpresentatie was uitgenodigd. ‘Hier ben ik als burgemeester van een plattelandsgemeente te gast van een majestueuze centrumstad. Maar het beste is toch afstand te nemen, dan zie je de zaken scherper,’ aldus Van de Mortel die zelf, bij de eerste uitgave had opgeroepen tot ontsluiting van de geschiedenis. Dat is gebeurd, eerst onder directeur Margriet van Boven van het Noordbrabants Museum. Haar opvolger, de nu vertrekkende Jan van Laarhoven, heeft die collectie nadrukkelijk ontsloten. Voor Jan van Laarhoven was er ook een ‘1e exemplaar’. 

-Boven: Even geposeerd voor de foto: links Hubert van Werkhoven en rechts Jan Masselink, de beide auteurs van het boek 's-Hertogenbosch op de kaart gezet'. Van Werhoven heeft tevens de helft van het aantal kaarten ingebracht.
Links burgemeester Roderick van de Mortel en rechts naast hem Rob Hoogenboom lid van de 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging. 
-Rechts boven: de uitreiking van het 1e exemplaar door burgemeester Van de Mortel.
-Rechts: Bloemen voor Jan van Laarhoven aangeboden door Gerdie Timmermans.

foto's © paul kriele, 5 oktober 2007.
 

Jan van de Mortel, Rodericks grootvader, was eertijds [ere]voorzitter van de ’s-Hertogenbossche filatelistenvereniging geweest. Daarom kreeg deze 76-jarige vereniging van de Vughtse burgemeester een map met documentatie uit grootvaders archief cadeau. De map was bij zijn verhuizing naar Vught te voorschijn gekomen. 
Van Laarhoven gaf in zijn toespraak aan, dat je met dit boek vol prentbriefkaarten een kijkje krijgt in de mensen van toen. ‘Wat dichtbij staat dat interesseert iedereen,’ aldus Van laarhoven, die hoopte in zijn vervroegd pensioen niet de –Bossche- mensen te zullen gaan missen.

Maar Van Laarhoven gaf aan dat ie zeker niet achter de geraniums gaat zitten, ook al hadden zijn kinderen hem die aangeboden. Van Laarhoven, auteur van een boek over de Christelijke kunst [ook in Italiaans vertaald], is bezig is met de afronding van een digitale uitgave over de kunstgeschiedenis, als opvolger het boek Van Préhistorie tot post-moderne historie’. 
Parallel aan de boekpresentatie in het Prentenmuseum loopt de expositie van een honderdtal prentbriefkaarten compleet met verhaaltjes en unieke postzegels. 

De gevatte toespraak van de ex-directeur van het Noordbrabants Museum, Jan van Laarheven die niet achter de geraniums wil gaan zitten en graag de mensen in de stad, waar hij zo van houdt, wil blijven ontmoeten Ook voor de Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel, die bij de presentatie van het eerste prentbriefkaartenboek de suggestie deed de geschiedenis van de achterzijden te ontsluiten..
-Links boven: De overhandiging van de historische map van Jan van de Mortel [grootvader van Roderick] met documenten van de filatelistenvereniging.
-Boven: Jo Timmermans in zijn welkomstwoord Timmermans gaf een toelichting op de aanstaande verhuizing en ging in op geruchten over zijn gezondheid
-Links: Voor Hubert van Werkhoven had van de Mortel een historisch aandenken: een map brieven en notities over de vereniging uit het archief van grootvader Jan van de Mortel.

foto's gerard monté [boven] en paul kriele [l] , 5 oktober 2007.
.

Van de Mortel vond bij zijn verhuizing naar Vught op zolder documentatie van diens grootvader Jan van de Mortel, die voor Peter Teurlings en voor diens vader Martin Teurlings [33 jaar bestuurslid], voorzitter van de Bossche Filatelistenvereniging was geweest. Voor Hubert van Werkhoven had van de Mortel een historisch aandenken: een map brieven en notities over de vereniging uit het archief van grootvader Jan van de Mortel. 

Verhuizing Prentenmuseum
Het Prentenmuseum in de Verwersstraat sluit op 15 december 2007 vanwege een verhuizing. Na 7 jaar blijkt het museum uit zijn jasje te zijn gegroeid. De collectie van Jo Timmermans met kaarten, globes en schilderijen van Hendrik de Laat en Herman Moerkerk, is te groot voor het pand Verwersstraat 19. 'Ruimtegebrek ,' aldus de gastheer, tevens directeur van het Prentenmuseum Jo Timmermans: het is hier de laatste exposite. Timmermans ging in op de sensationele berichtgeving rond de nieuwe huisvesting van het Prentenmuseum. Maar daarover werd nog niets prijsgegeven. Mede in goede relatie met Jan van Laarhoven van het Noordbrabants Museum lopen er enkele opties die hier in de buurt liggen, bij voorkeur in het Museumkwartier.., aldus enige suggestieve uitlatingen vanTimmermans.

De gezondheid van Jo Timmermans. Over zijn gezondheid, die niet altijd even goed is [geweest], zei Timmermans, ook nav berichtgeving in de pers, dat hij zich nu goed van lijf en leden voelt, maar, inderdaad, vanwege een longaandoening ['luchtinhoud'] er problemen waren. 

-Hierboven: De echtgenoten van de schrijvers te weten Masselink en Hubert van Werkhoven linkerfoto met kleinkinderen en dochter [rechts], kregen een boeket aangeboden door Gerdie Timmermans.
-Rechts boven: De heren van de 's -Hertogenbossche Filatelistenvereniging, midden Hubert van Werkhoven, tevens een van de auteurs van het prentbriefkaartenboek.
Rechts: Henk Jansen en rechts Adrie van Driel.
-Rechter foto: Links de voorzitter Peter Teurlings van de Filatelistenvereniging met twee leden.  


foto's © paul kriele, 5 oktober 2007.

 

Op de expo waren ook nog twee gedenkzegels rond het zilveren ambtsjubileum van burgemeester Van der Does de Willebois in 1919 te zien. En een kaart met de jubileumfeesten op de Parade waar in dat jaar een oud stadje 's-Hertogenbosch was nagebouwd.
Bekend stadsgezicht is de Villa Illusio van de Van Rijckevorsels, tegenwoordig Chalet Royal.

-Boven: De Markt met de Lange Sijn [rechts vooraan lantaarnpaal] en midden de achterzijde ervan. Rechts indruk expositie.
-Rechts boven: Indruk van de expositie.
-Rechts: Dochter Anne Masselink bedankt de drie die het boek mogelijk maakten: de twee auteurs, te weten Hubert van Werkhoven [2e v.l.] en Jan Masselink [r.], en uiterst links de uitgever Jo Timmermans.

 foto's © gerard monté, 5 oktober 2007.

 
Terug naar boven