Weduwe Meijer opent expo rond wagenontwerper Johnny Meijer

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-02-2011 | Gewijzigd op: 12-02-2011
Zaterdagmorgen 12 februari 2011, net een maand vóór carnaval, werd door Wilma Meijer,  samen met haar kinderen Ronny en Anita de expositie geopend ter nagedachtenis aan de carnavalswagenontwerper Johnny Meijer [*1953] , die op 29 november 2010 overleed.
In het kleinschalige museum aan de Zusters van de Orthenpoort is een afspiegeling te zien van de 80 ontwerpen die Johnny Meijer  -als 'de Koning van de Praalwagens' - in de jaren 1972 t/m 2008 [Schrikkelijk Mooi] heeft gemaakt. 

-Bovenen rechts: de familie Meijer rond de ontwerpen van vader wijlen Johnny Meijer en de onthulling door diens weduwe Wilma Meijer. 25 van de 80 ontwerpen zijn in het Oeteldonks Geminte Muzejum te zien.

-Rechts: Wilma ontvangt na de onthulling uit handen van conservator van het Oeteldonks Muzejum en oud-president van de Oeteldonksche Club Rob van de Laar een boeket bloemen. Dochter Anita en zoon Ronny, tegenwoordig de trots van de familie kijken toe.

foto's © paul kriele, 12 februari 2011.

 

Miejer werd als jonge jongen bij de aanvang van zijn carrière geconfronteerd met C.V. De Rare Schurtters, die toen10 jaar lang een eerste prijs behaald hadden. In1976  scoorde De Rare Schutters voor de13e maalmet een1e prijs.
Maar in dat jaar de Eigenheimers met een wagen van Johnny dee eerste prijs.

Bij de opening was een grote afvaardiging van de familei Meijer onder leiding van Wilma en leden van de Tierelantijnen aanwezig.

Het Oeteldonks Geminte Muzejum heeft 80 ontwerpen van Meijer kunnen vinden. 25 daarvan zijn tentoon gesteld. Bijna allen -op een prinsenwagen na - zijn ook werkelijk uitgevoerd, aldus Rob van de Laar, in het dagelijks leven archivaris bij het Stadsarchief. Het ontwerp uit 1973 is helaas niet boven water gekomen.

Indruk van de expositie in het Oeteldonks Gemintemuzejum. foto's © paul kriele, 12 februari 2011.
-Boven: Meijer maakte meestal ontwerpen voor praalwagens, zoals in 1991 voor de Tierelantijnen met ' Voor 33 mille lot ik in Oeteldonk mun ziel'.

-Rechts boven: Een ontwerp voor de loopgroepvan de Piassen in 1982: 'Amadeiro groet mun durskes en boeren'.

-Rechts: Meijers laatste ontwerp in 2008 rond het jaarthema in Oeteldonk 'Schrikkeluk Mooi' .

foto's © paul kriele, 12 februari 2011.
 
'.


'In 1972 besloten DeTierelantijnen om een praalwagen te gaan bouwen,' aldus begon Rob van de Laar zijn toespraak.  Dat besluit was ingegeven met het oog op de toekomst, toen er bovendien in dat jaar ook een nissenhut werd geopend.
 Uit de club werd geopperd: 'Ik weet  wel een klein mènneke, de kleinzoon van Jo van Oost. Dat was Johnny Meijer bij wie carnaval met de paplepel was ingegeven. 
Aan de familie werd gevraagd of Johnny een tekening wilde maken. Aldus gebeurde. Meijer junior maakte een ontwerp rond Oeteldonkse rondvaarten met een ingebouwde tractor. Maar al spoedig klonk de wens om beweging, want alle poppen zaten nog vast. Er moest beweging in de wagen zitten!, reageerde de club.
In 1977 maakte Johnny een praalwagen van wel 7 meter hoog, maar bij het uit rijden uit de loods brak de top af.....
 
Intussen was er een ware competitiestrijd tussen de clubkes geboren,' aldus het historisch relaas van Van de Laar, 
die er ter illustratie aan toevoegt dat in die tijd  het bier maar 40-45 cent kostte.

'Johnny wilde de  bouwhal open stellen en de bezoekers en bouwers met een biertje ontvangen.
Al met al heeft Johnny in de loop der jaren vele drankbroeders gekregen, die met hem een borrel namen,' sprak de museumconservator, die daarop van onderwerp overstapt naar een meer persoonlijke herinneringen aan Meijer.

Van de Laar: 'Er is een innig kontakt met hem ontstaan. De relatie komt ook doordat we even oud zijn. 
Met Johnny heb ik vaak over de nieuwe bouwhal gesproken. Het is een geweldige man met een geweldige persoonlijkheid, die ik nooit kwaad heb gezien.
Meijer herinner ik mij als een hulpvaardige, tekenaar, ontwerper, bouwer en schilder. Wat je maar kon bedenken, dat deed Johnny,' aldus Van de Laar. die aan het slot van zijn toespraak Wilma Meijer een boeket bloemen aanbood.


Terug naar boven