Comedia dell' Oeteldonk van Piep & Blaoslust

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-03-2011 | Gewijzigd op: 04-03-2014
Traditiegetrouw voltrok zich dinsdagmorgen - 8 maart 2011- de bijzonder originele en ludiek op tekst gezette comedia dell' Oeteldonk, een naam die is afgeleid van de Italiaanse Comedia dell Arte.
De openlucht musical begon zoals gewoonlijk met de jaarvergadering van de Kring Vrienden van Oeteldonk [KVO] in de Korenbrugstraat voor café M'n Tante en werd - na een korte muzikale tocht door de binnenstad, begeleid door de Philharmonie de Phanphare - vervolgd op het pas gereedgekomen Mariabastion aan de St.Janssingel.
De jaarlijkse KVO-ontmoeting werd afgesloten met een samenzijn in de Azijnfabriek.

Agenda van de jaarvergadering van de Kring Vrienden van Oeteldonk [KVO], die zich voltrok voor café M'n Tante in de Korenbrugstraat. 't Vaandel sinds 1874. Het vaandel werd opgepimpt door Jeanne de Vaan en Mieke Hoeks.

foto © paul kriele, 8 maart 2011. 

KVO-vergadering bij M'n Tante in de Korenbrugstraat
Daar opende de voorzitter eerst de Ledenvergadering met: 
'Ik ben blij dat ik u nog vanaf deze plaats mag toespreken. Dat is niet alle leiders vergund. Jo Timmermans en Mubarak hebben hun positie moeten opgeven, maar ik zit vaster in het zadel dan ooit en zal Onze Beweging nooit in de steek laten.'

Daarna leest de secretaris de notulen van 16 februari 2010 voor:
Aanwezig waren, waarop een hele reeks van namen volgt.  
en afwezig met kennisgeving:
Marco Kroon
Albert Janssen van Sellform en
Bert Pauli.

De voorzitter vervolgt:
'De leden stromen nog steeds toe. En niet alleen uit liefde voor Oeteldonk, maar ook vanwege het warme sociale klimaat dat binnen de Kring Vrienden heerst. Er schijnen zelfs leden te zijn die in de eerste plaats lid zijn geworden om vrienden te hebben. Vandaar de dit jaar gelanceerde slogan:
Hebt u geen vrienden, word dan lid van de kring Vrienden van Oeteldonk!

Bij de daaropvolgende volksstemming werd Cees Slegers met  96% van de stemmen voor het leven benoemd als Hoofd van het Hoofdbestuur van de KVO. Dat werd door een echte notaris vastgesteld.

De samenkomst op het Mariabastion 

Inleiding op excursie
'De achtste maart is in deze streek van oudsher de dag dat de bewoners de natuur ingingen om te vogelen.
Voordat Den Bosch bestond vierden de Orthenaren die dag. Den Bosch was nog slechts een bos.
Bij Zudenwind hoorden die Orthenaren het gekwinkeleer vanuit dat bos. Die dag werd Vogeldag genoemd. Iedereen was vrij, men trok er op uit: Naar de Vogelen, naar de Vogelen! En daarna ruiste het in het struikgewas dat het een lieve lust was. Zoveel lieden van beiderlei kunnen in de vrije natuur, dat leverde natuurlijk gestoei op. Vandaar dat het begrip vogelen een leuke bijbetekenis kreeg.'

Na een ruim een uur durende voorstelling met merendeels muziek [de Piep & Blaoslust-Phanphare en enkele solisten], waar tussendoor Cees Slegers met gevatte teksten, het zeker toch wel 300 man/vrouw tellend publiek wist te amuseren, 
ging de stoet op weg naar de Azijnfabriek [Bethaniëstraat], waar de spirituele en maagversterkende afsluiting plaats vond.

Het pas gerestaureerde Mariabastion bood een uitgelezen podium om -in een voorjaarszonnetje - Piep & Blaoslust als gast te mogen ontvangen. foto's © paul kriele, 8 maart 2011.
-Hier boven: Overzicht van de grote belangstelling bij de comedia-uitvoering van Piep & Blaoslust op het Mariabastion.
-Links: Tijdens de nummers met  een dansgehalte [de Bostella en 'Save the last dance.'.  en 'Dansen mit mir in der Morgen' ]haakten stellen hier en daar in.

Thema vogel
Het thema dit jaar was 'Vogels'. Het mooiste exemplaar was - uiteraard Trimbos -die geheel in veren was gestoken. 'Levend vaandel' Rachel van de Laar toonde haar eigenzinnige stijl in de uitmonstering als poes. Logisch als je je in een gezelschap van vogels bevindt. 
In de muzikale uitvoeringen klonk het thema 'vogels' ook telkens terug, zoals in de melodie van the Beatles 'Blackbird' dat door Richard Couprie werd vertolkt. 
Ook in de korte uitleg door Cees Slegers over de taluds van de Dommel, die -zoals bekend is- de biotoop zijn voor de condor, duiven, merels (blackbirds), maar ook voor de kiepen, keerde het thema terug.
Met het repertoire Roodborstje, Vogeltje wat zing je vroeg en dergelijke viel er nog veel meer te vogelen. wat Dick Ingen en Karin van Gent met  ‘nnen Condor is veul grôôter dan ’n kiep' nog eens extra waar maakten.  

Rondom het Mariabastion waren zeker een 300-tal toeschouwers samengekomen, de meesten als lid van de KVO.
Rechts boven: de zwarte wedoew's
.

foto's © paul kriele, 8 maart 2011.

Op deze foto Cees Slegers en Wendela
Vervolgens Karin van Gent zong 'Duifje mijn duifje.. '. en met Dik Ingen volgde een hilarisch duet 'Unne Condor is veul groter dan een kiep'.
 Cees Slegers en een op vogels slaand pamflet 'Dit is mijn hobby'.
   
 De musici Tamarah, Karin Dick, Joris en Wendela.  ...zongen onder meer een dansmedley met o.a. de 'Bostella', 'Dansen mit mir in der Morgen' en 'Save tte last dance'.
Hierboven: Robin Couprie, als Lady Gaga, die de dansmedley verder zong. Rechts achter Wendela en links Tamarah.

Slegers -in voorjaarsstemming- kondigde enkele dansnummers,liever gezegd baltznummers, waarop hij de heren uitnodigen zich daarin te uiten. 'Maar wel netjes! Besef wel: We maken momentopnamen....  En omdat het vandaag Internationale Vrouwendag is mogen de vrouwen een bietje gaan liggen kijken.' 

De wedstrijd
'Na deze culturele -meer passieve- sessie verwachten we nu een meer actieve deelname van de aanwezigen,' sprak Slegers.
Alvorens het signaal voor de aftocht naar de Azijnfabriek werd gegeven, volgde nog de uitleg van 't spelleku. Van  de potlooikesventer ontving eenieder een blaojke met daarop een serie [genummerde] liedjes die onderweg vertolkt zouden worden. Via en mulitple choicesysteem kon men aan de wedstrijd meedoen, maar je moest onderweg wel goed opletten. foto's © paul kriele, 8 maart 2011.

Stoet naar Azijnfabriek

Vertrek vanaf Berewouthof door Berewoutstraat.

foto's © paul kriele, 8 maart 2011.

Muzikale wedstrijd met op zijn Italiaans [uit de ramen langs de route] gezongen liederen
Kapucijnenstraatje: De achterzijde van de Kwast in de Vughterstraat. Vogelgeluiden uit het Kapucijnenstraatje.
foto's © paul kriele, 8 maart 2011. Twee donna's van de bovenverdieping van café Mijnheer Van Aalst op Postelstraat 10.

-Boven: De stoet nadert  via de Vughterstraat Achter het Stadhuis, waar [links] in het portaal van V&D dit unieke en intieme accordeonoptreden plaatsvond.


foto's  © paul kriele, 8 maart 2011.

Een vanaf de hoogste verdieping aan Achter het Verguld Harnas klinkende Italiaanse opera met als solist Marcel Otten.  
In de Kerkstraat werd de groep geconfronteerd met een stads tafereel: een kerktrapgast werd door de politie bekeurd na een brandje op de trap van de Hervormde Kerk. Agent met hangjongere.

foto © paul kriele, 8 maart 2011.

Via de Gasselstraat naar de Hinthamerpromenade

-Boven: De luxe messenzaak en slijperij van Wels in de GasselstraatDaar werd een gedicht van Joost van den Vondel voorgedragen.
Op de foto links Paul en Jeroen van de Laar en de eveneens trompet spelende Cees Slegers.

Links: En twee elkaar tegemoet komende blaoskapellen op de Hinthamerpromenade: Meepessant en Piep & Blaoslust.

foto's © paul kriele, 8 maart 2011.

Vanaf het penthouse van 'Het Bossche Palet' in de Hinthamerstraat kwam een onverwachte, doch feestelijke confettiregen van veren naar beneden.

foto's © paul kriele, 8 maart 2011.
-Hieronder deze blowende knaap boven 'De Palm'  sloot  als 'vreemde vogel' naadloos aan op het motto van de middag.  -Onder: De Sint Jan passerend.

Het laatste traject: via Kapper Laurent, waar twee gesoigneerde dames dansend achter het raam  de vogeltjesdans opvoerden, trok de bonte stoet via de Mgr. Prinsenstraat naar de eindbestemming: de Azijnfabriek.

foto 's © paul kriele, 8 maart 2011.

 


Terug naar boven