Kritiek op Minister-president OC Frans Reyner groeit

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-04-2011 | Gewijzigd op: 10-04-2011
Het nog net geen motie van wantrouwen, maar de kritiek op het beleid van de minister-president van de Oeteldonksche Club [OC] Frans Reyner groeit. Reyner is als opvolger van Rob van de Laar, vanaf november 2008 de minister-president van de OC.
Aanleiding is de Kindermusical die voor begin 2012 op stapel staat en waarvoor het Boerenparellement achteraf de opzet en begroting kreeg voorgelegd.
De leden pikten dat niet en elf van hen hebben om een extra Parrelementsvergadering verzocht die op 26 april 2011 plaats vindt.
foto © paul kriele, 16 februari 2009. Frans Reyner is vanaf november 2008 Minister-president van de Oeteldonksche Club en als zodanig ook voorzitter van de Minister Raad.

In de extra vergadering wordt de Minister Raad [MR], waarvan Frans Reyner de voorzitter is, ter verantwoording geroepen. Dat is niet de eerste keer. Reyners opstelling getuigt niet van een democratisch gehalte.
De Minister van Jeugdzaken Jonas Hendriks was al eerder ter verantwoording geroepen, maar de productie is toch doorgezet, zeggen enkele parlementsleden. Het Boerenparellement is het hoogste orgaan in Oeteldonk. Het vertegenwoordigt de 8000 leden van de OC en ziet toe op het beleid en waakt over het vermogen van de OC.

Maar zelf ziet de minister-president dat niet zo, wanneer hem voorgelegd wordt dat dit passeren van het Boerenparrelement al meermalen is voorgekomen.

De feiten zijn dat er rond 55 jaar jeugdcarnaval de musical ‘Himmaol van de Wap’ gaat draaien, waarvan de productie voor € 60.000 euro staat begroot. Daarvan neemt de OC zelf € 10.000 voort haar rekening, maar de  € 50.000 moet nog binnengehaald worden.
De parlementsleden vrezen dat je in een naderend carnavalseizoen niet je sponsoren twee maal – én voor de musical én voor de carnavalsorganisatie - kunt benaderen.
Reyner zegt over de financiering andere wegen te gaan bewandelen... ..
Maar er is intussen nog geen stuiver binnengekomen terwijl het ‘circus’ van de musical draait.
Evenmin is de reservering van 4 geplande voorstellingen in januari 2012 in TheateradParade gebeurd. Hoewel een theaterseizoen ver vooruit gepland moet worden weet Reyner niet of die voorstellingen al bij het theater geboekt staan. Reyner: ‘De productie is nog niet draaiende, maar er zijn wel met mensen [spelers van carnavalsverenigingen en de regisseur en jeugdbegeleiders] afspraken gemaakt.
In een interview in 'de krant' beschrijft Oeteldonks communicatieman Sander van de Gevel al de opzet met films, spectaculaire acts al tamelijk gedetailleerd.

Intussen is het Boerenparellement gepasseerd, komt er een extra vergadering en is de verwachting dat de van het stuk gebrachte leden ook in die geest de musical ‘Hillemaol van de Wap’ zullen boycotten.
Voor Reyner ligt het niet zo zwaar. Als je ergens aan begint houd je rekening met beslissingen [van het BP]. Dat de leden zich gepasseerd voelen: ’Da’s lullig. Van twee kanten.’
Maar een anoniem lid zegt dat het de bestuurder en voorzitter van de Minister Raad [MR] ook ontbreekt aan visie en leiderschap.  En het is niet de eerste keer dat Reyner ondemocratisch handelt.
Reyner:’Ik ‘heb niet de idee. Het is tenminste niet mijn intentie. Ik vind het jammer en heb daarom ook ‘mea culpa’ gezegd.
De € 10.000 is nog niet beschikbaar gesteld en de € 50.000 is allerminst hard, zegt een parlementslid. Over de financiën lijkt Reyner zich nog niet echt druk te maken.
Reyner: ‘Of we dat bedrag gaan halen? Dat zal de praktijk wel leren. Er is een saldo, positief of negatief. Het uitgangspunt is om op nul uit te komen.
Maar het is niet gezegd dat het € 50.000 moet worden. Stel dat je het niet haalt dan kun je altijd nog zaken schrappen en als je het wel haalt of meer ontvangt, kun je het aan de begroting toevoegen.
Daarom hebben we voor 26 april 2011 die extra vergadering belegd om het uit te praten. Maar ze kunnen ook nee zeggen. Dan zullen we onze zegeningen moeten tellen.’
-Dat is dan wel achteraf geredeneerd, niet waar ?
Reyner: ’Ja maar we waren laat met onze plannen en de spullen zijn te laat ingeleverd. Normaal doe je die dingen zoals ze zijn afgesproken. We hebben het zelf over ons afgeroepen,’ klink het wat simpel.
Tot slot: ‘ In een zo’n grote organisatie van het Oeteldonks carnaval kunnen dit soort dingen gebeuren.’


Terug naar boven