Groot onderhoud St. Josefkerk/Orangerie

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2010 | Gewijzigd op: 07-11-2010

 
De Orangerie, waar Hutten de exploitatie van doet, gaat een jaar lang schuil achter steigers.De paterskerk is in 1854/55 gebouwd naar ontwerp van architect A. van Veggel [bron:  Bossche encyclopedie].

foto's © paul kriele, 23 april  en 18 mei 2010.

De voormalige Jozephkerk die dateert van 1854/55, toen hij in opdracht van de paters Redemptoristen werd gebouwd, staat tegenwoordig bekend als Orangerie.
Door achterstallig onderhoud van de vorige eigenaars was een renovatiebeurt noodzakelijk. Nico de Bont voert iov de belegger, Dulvast Monumenten 's-Hertogenbosch, de restauratie uit. Behalve de gevels [metselwerk] komen ook het dak
en de natuurstenen raamlijsten aan de beurt.
De renovatie van de Orangeie betreft vooral de buitenzijde van het pand. Tijdens deze renovatie is de Orangerie gewoon geopend voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten. Voor het karwei heeft De Bont een jaar uitgetrokken.
Voor  info:  s.devries@huttencatering.nl