Alsnog muur rond St.Jozephstraat 11

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-08-2010 | Gewijzigd op: 07-11-2010
Vermeulen heiwerken is een nieuwe muur langs het perceel St.Jozephstraat 11 aan het aanleggen. Daartoe moet ter plekke geheid worden. De dikke muur, die doorloopt door de ingang naar de parkeergarage St. Jozephstraat, is een oude afscheidingsmuur die herinnert aan de tijd dat een groot deel van de St.Jozephstraat oostzijde in het bezit was van de protestante gemeente. Dat terrein liep tot aan de Zuid-Willemsvaart. Achter het pand op nummer 11 lag vroeger -tot ongeveer 1850- de protestante begraafplaats.
Bij de komst van de Redemptoristen volgde er een zekere transactie waardoor dit gebied in andere handen kwam en werd gepercelleerd. Onder meer kregen de Redemptoristen medio 1800 de gelegeheid daar een klooster annex kloosterkerk en eind negentiende eeuw nog een parochiekerk te bouwen.

Toevallig of niet, maar het pand St.Jozephstraat 11 is jaren bewoond geweest door de familie Brouwer die daar een protestante begrafenisonderneming leidde. Rond 2006 kwam he tperceel in handen van makelaar Jacques van der Miessen die het voor zijn dochter kocht. De bedoeling was om in de voormalige garage voor begrafeniswagens  een snoepwinkel te beginnen.

St .Josephstraat 11
Het pand St.Jozephstraat, waar voorheen uitvaartbedrijf Brouwers was gevestigd. Het pand werd nog lange tijd bewoond door de moeder van de directeur van deze begrafenis onderneming, die inmiddels elders [Julianaplein] een kantoorpand heeft betrokken.
Makelaar [Boumij] Jacques van der Miessen kocht dit pand voor zijn dochter, liet -een deel van- de muur slopen en zette op de plaats een garage. Daar vond men ook nog enige botten die afkomstig moeten zijn van een voormalig protestants kerkhof.
Aan de pui te zien, waar nog twee openslaande deuren zitten voor de begrafenisauto's, zou eertijds een nieuwe snoepwinkel kunnen komen... .
De poort achter St.Jozephstraat 11, die toegang geeft tot de gemeentegrond waarop de fietsenstalling van de Bieb  zich bevindt. De achteruitgang van de Bieb aan de Hinthamerstraat met een bruggetje over de Binnendieze.

foto's © paul kriele, 3 september 2010.

Medewerk[st]ers van de Bibliotheek in de Hinthamerestraat maken voor het stallen van hun fiets gebruik van gemeentegrond gelegen achter perceel St.Jospephstraat 11.
Het bruggetje over de Binnendieze aan de achterzijde van de Bieb, en een poort achter St.Jozephstraat 11 geeft toegang tot die stalling. Zowle eiegnaar Vande Miessen als de bieb hebben een sleutel van die poort.
Alsnog sloop historische muur
Drie jaar na de komst van dochter Van der Miessen in het pand St. Josphstraat 11, is een procedure gestart mbt de muur aan de zijkant van het perceel. Er is een bouwvergunning ingediend om de oude muur, die waarschijnlijk nog toebehoort  aan de protestante gemeente, te mogen slopen. Die gemeente bezat een erf dat tot aan de Zuid-Willemsvaart reikte. Maar rond 1850 in bezit kwam van de paters Redemptoristen. Die orde zette er eerst een klooster en vervolgens ook een kerk neer,
Van der Miessen wil deze muur slopen tbv een nog te metselen nieuwe erfafscheiding. Daarin zou ook een achteringang zijn voorzien. 

situatie juli 2007
St.Jozephstraat 11, pand van de Voormalige protestante begrafenisondernemer Brouwer.  foto's © paul kriele, 19 juni en 6 juli 2007.

situatie augustus 2010
Vermeulenheiwerken.nl is ter plekke met een kleine heimachine bezig de fundering voor de nieuwe erfafscheiding aan te leggen.

foto's © paul kriele, 31 augustus 2010.Terug naar boven