Start reconstructie St. Josephstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-06-2007 De St.Josefstraat krijgt nog voor aanvang van de Bossche kermis een steviger gefundeerde bestrating. Dat is nodig voor meer stabiliteit en om trillingen van stadsbussen tegen te gaan. Die aanpak volgt door het autoluw maken van de Parade en de Torenstraat en de verlegging van de stadsbussen door de her in te richten Markt naar de Parade. De Torenstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
De Josefstraat – en later bij de reconstructie van de Parade] ook de Triniteitstraat - gaan intensiever gebruikt worden door de stadsbussen [138 meer busritten] en moeten overeenkomstig de Postelstraat ook worden aangepakt. Die Postelstraat werd - na klachten – eerder tot 2 keer toe geheel herbestraat. Het karwei dient klaar te zijn als de Bossche kermis begint [laatste volle week van augustus]. Het karwei aan beide straten kost bijna 4 ton. 

De St.Jozefstraat is voorlopig afgesloten voor doorhgaand verkeer ivm de reconstructie. De straat krijgt zwaardere funderingen voor het toenemend [stadsbussen] verkeer dat na de afsluiting van de Markt er door heen gaat. foto's © paul kriele, 15 en 19 juni 2007.