Doel van tijdelijke afsluiting Onderwijsboulevard niet gehaald !

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2020 | Gewijzigd op: 14-02-2020

Gemeente maakt met de werkgroep de conclusie dat de afsluiting van de Onderwijsboulevard ['was geen doel, maar een middel'] niet heeft gewerkt om tot een veiliger inrichting van de Onderwijsboulevard te komen.
De bedoeling van de tijdlelijke afsluiting van de Onderwijsboulevard was:
-Onderwijsboulevard: groener, veiliger en meer ruimte voor ontmoeten en activiteiten 
-Magistratenlaan: verbeteren doorstroming Magistratenlaan als doorstroom-as;
-Leeghwaterlaan: meer ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden bij het station.

Voorlopige resultaten [besproken met de werkgroep op 13-02-2020]. 
De praktijkproeven geven een goed beeld van de gevolgen van het afsluiten van de Onderwijsboulevard en effect  op de Magistratenlaan.
De ingrepen brachten zowel voor- als nadelen met zich meebrengen. De conclusie is dat de afsluiting van de Onderwijsboulevard een groot veiligheids- en ruimtevoordeel oplevert voor voetgangers en fietsers, maar dat afsluiten van de Onderwijsboulevard een te grote ingreep lijkt voor de doelen die worden nagestreefd. Het merendeel van directe omgeving kiest niet voor afsluiten.  Een afsluiting van de Onderwijsboulevard heeft voor veel gebruikers van die drie garages en parkeerterreinen in de buurt grote gevolgen. Dit zorgt ervoor dat de doorstroming op de Magistratenlaan juist afneemt en bedperkend werkt in de verdere ontwikkeling van de Spoorzone.
Daarom de: de conclusie is dat er op een andere manier tot een groenere, veiligere inrichting van de Onderwijsboulevard gekomen moet worden met ruimte voor langzaam verkeer. Afsluiten was een middel en geen doel.

​​​​​ Afronding van het project Binnenkort (uiterlijk april) organiseren we de openbare informatieavond. Daarna ronden we het project Living Lab af en delen we de definitieve uitkomsten met uw raad, inclusief een aanpak voor het vervolg.

Bericht van 26 september 2019 Proef met tijdelijke afsluiting Onderwijsboulevard
Onder de noemer Livinglab gaat de gemeente de Onderwijsboulevard tijdelijk [8 weken tot 19 december 2019] afsluiten. Doel is om tot een veiliger [verkeerstechnisch voor auto’s en voetgangers] en groener Onderwijsboulevard te komen. De naam Livinglab duidt op het proefondervindelijk bekijken van de effecten van een tijdelijke proef, zodat vervolgens ook definitieve maatregelen genomen kunnen worden . Een aanpak die veel effectiever werkt, aldus wethouder Ufuk Kâyha. 
 
Inkijk vanaf de Vlijmenseweg  [KW1-College] op de Onderwijsboulevard,
die tot 9 december 2019 deels  wordt afgesloten.


foto © marcel willems, 19 mei 2019.

De proef bestaat uit de afsluiting van de Onderwijsboulebard tussen de Jonkerstraat en de Kraaikampen, het plaatsen van verkeerslichten op de Magistratenlaan afslag Hugo de Grootlaan [doel: effect van de verbetering waar te nemen]. Door die afsluiting worden de Arrivabussen tijdelijk via de Koningsweg naar het station geleid.
De kosten van de Livinglab bedragen, van begin tot einde [inkl. monitoring], twee ton. Het deel dat vrijkomt van de Onderwijsboulevard is in die periode van acht weken beschikbaar voor stedelijke activiteiten [onderwijs of andere organisaties, of de gemeente project ‘Even zitten’stoeltjes].

Donderdagavond 26 september2019 is er een inloopavond met de betrokken partijen die al over deze proef zijn geïnformeerd. Het gaat om bewoners [ook die van de Mayweg en Boschveld], bedrijven, gebruikers en de onderwijsinstellingen die via twee bijeenkomsten de afgelopen zomer bij de proef betrokken werden. Na de proefperiode volgt nog een monitoring met alle betrokkenen. Maar over de daadwerkelijke aanpak van de Onderwijsboulevard kan wethouder Ufuk Kâyha, gezien tussentijdse ontwikkelingen in het gebied, zich nog niet uitlaten.
Met de gebruikers van het gebied wordt een digitale enquête gehouden over bijv. de toegankelijkheid en het gebruik van de parkeergarages die wel gewoon open blijven. Zie ook https://www.denbosch/nl/nl/projecten/spoorzone/living-lab

Wat niet in deze proef zit is de aanpak rondom de Leeghwaterlaan. Dat deel van de Spoorzone wordt ingeschoven in wat de gemeente met de Westzijde van het station voor heeft.

Terug naar boven