Herinrichting plein Onderwijsboulevard/ The Smart Box gecanceld

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2020 | Gewijzigd op: 28-05-2020

The Smart Box,zoals de nieuwe entree van het KW1C naast het Van Maerlant op de Onderwijsboulevard heet,  gaat niet door.  De kosten vallen duurder uit dan het prijswinnende ontwerrp aangaf. 

Bericht van 20 mei 2020: Nieuwe inrichting voor plein aan Onderwijsboulevard
uwHet plein aan de Onderwijsboulevard gelegen tussen het Van Maerlant en het Koning Willem 1 College en de studentenhuisvesting krijgt een nieuwe inrichting. Na de verbouwing neemt het Koning Willem I College straks een (klein) deel van dit plein in beslag. Dit is daarom een goed moment om ook met de rest van het plein aan de slag te gaan als ontmoetings- en verblijfplaats, passend bij een groene campus.
Het nieuwe campusgebouw
van het KW1 College
aan de Onderwijsboulevard. 


foto © 13 februari 2020.
...........................................................

De gemeente gaat  bekijken hoe ze dat plein in wil richten met bijv. ‘slim’ straatmeubilair,  zoals slimme lichtmasten, solar banks en dergelijke. Ook wordt aan een vergroening gedacht.  Met omwonenden, onderwijsinstellingen en studenten wordt binnenkort overlegd.
  De Onderwijs boulevard met middenin het in te richten plein. Links het Van Maerlant en rechts de studentenhuisvesting.

foto © marc willems, 15 oktober 2018.

Geen smart box
De afgelopen periode is onderzocht of het prijswinnend ontwerp van de BAI-prijsvraag voor een Smart Box gerealiseerd kon worden op het plein. Dit bleek binnen de gestelde randvoorwaarden (technisch en financieel) helaas niet mogelijk. Uitvoering van de Smart Box bleek beduidend duurder uit te vallen dan in het winnend ontwerp beraamd.
Zomer 2021
Het is de bedoeling dat de herinrichting van dit plein gereed is op het moment dat het nieuwe entreegebouw van het Koning Willem I College wordt opgeleverd. Dit is in de zomer van 2021. Daarbij houden wij rekening met de plannen voor en ontwikkeling van de Onderwijsboulevard en omgeving.