Inkijk in herinrichting Onderwijsboulevard

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2021 | Gewijzigd op: 11-03-2021
e gemeente, die de Onderwijsboulevard op de schop gaat zetten, geeft via de website samen.s-hertogenbosch.nl/onderwijsboulevard een inkijk in wat daar gaat gebeuren.  Doel van de aanpak is een voor voetgangers en fietsers veiliger en groenere straat die ook bereikbaar blijft  'voor het verkeer'...Achtergrond blijkft ruimte te houden voor ontmoeten. Dat 'veiliger en groener', dat wordt op dit moment niet zo ervaren. Daarom gaat de straat op de schop onder meer met een vergoot nieuw schoolpein voor het KW1C. Er komen ook meer bomen [groen] en zitplaatsen als ontmoetingsplek,  uitgangspuntrn van de gemeente. Op drie plekken komt een middenberm om automobilisten in hun snelheid te doen remmen.
De eerste ideeën zijn uitgewerkt en die wil de gemeente delen met  betrokkenenbelangstellenden via de site  Onderwijsboulevard. Aanvullende  ideeën zijn welkom . Uiterlijk juli 2021-na een besluit van het College van B&W-  wordt de definitieve herinrichting gepresenteerd.
 
Links de huidige Kunstakademie die in een sloopfase verkeert. Rechts het toekomstige  plein voor het KW1C.