Nieuw plan herinrichting Onderwijsboulevard

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-09-2021 | Gewijzigd op: 23-09-2021
Naar aanleiding van het herstelde inzicht om de Onderwijsboulevard niet af te sluiten [motie van 2020] maar met de inwoners van het Paleiskwartier, onderwijsinstellingen en ondernemers een herinrichtingsplan te ontwikkelen voor de Onderwijsboulevard, heeft de gemeente een nieuw ontwerp  [hedenmorgen 23092021] aan de pers gepresenteerd.

 

Tekst bij afbeelding: Onderaan de rotonde met links de Christiaan Huygensweg en rechts de Simon Stevinweg. 
De Onderwijsboulevard loopt van onder naar boven, richting Vlijmenseweg.

--------------------------------------------------------------------------
Het persbericht meldt: Met bijgevoegd ontwerp maken we onze gezamenlijke ambitie waar om op de Onderwijsboulevard meer groen te realiseren, ontmoeten en verblijven te stimuleren en de weg verkeersveiliger te maken. Met andere woorden ook meer ruimte voor voetganger en fietser.

Definitieve ontwerp
Niet de hele Onderwijsboulevard wordt heringericht maar dit plan concentreert zich op een drietal locaties,  die gelegen zijn op de belangrijkste kruisende voetgangersroutes. Bij deze kruisingen zijn de nabijheid van de entrees tot de onderwijsinstellingen) het meest gunstig voor het functioneren van de Onderwijsboulevard als een campus.
1. Ter hoogte van het plein voor het Koning Willem Een College;
2. Tussen het huidige- en nieuw te bouwen onderwijsgebouw van Avans (op de voormalige locatie van de Kunstacademie);
3. En ter hoogte van de geplande nieuwbouw op vlek F in het Paleiskwartier (Palazzo), waar de route tussen de Hofvijver en het Westerpark de Onderwijsboulevard kruist.

Overleg met de omgeving:  Hiervoor is uitvoerig met een klankbordgroep gesproken met vertegenwoordigers van bewoners, onderwijsinstellingen, studenten, ondernemers en andere relevante betrokken partijen, die  veel al positief waren.
Daarnaast hebben we de omgeving in de gelegenheid gesteld om van 9 tot en met 29 maart 2021 via een digitaal participatieplatform op de ideeën te reageren. Ter aanvulling hierop hebben we vervolgens een onlinebijeenkomst georganiseerd voor belanghebbenden die graag persoonlijk het gesprek met ons aan wilden gaan.

  Toelichting ontwerp
Ter hoogte van het Koning Willem 1 College, Avans en Vlek F/Palazzo passen we de Onderwijsboulevard aan, waarbij we rekening houden met de uitgangspunten (brief aan de raad, d.d. 17 november 2020) en de diverse aandachtspunten die uit de participatie naar voren zijn gekomen.
Verkeersveiligheid
• De huidige verkeersweg wijzigen we in een inrichting die meer bij een plein past;
• Het gelede profiel wijzigen we naar alle verharding op één niveau;
• Asfalt vervangen we door gebakken klinkers (dezelfde die al in de trottoirs aanwezig zijn);
• We maken een middenberm, zodat de huidige lange rechtstand - voor het autoverkeer - wordt onderbroken;
• We maken plateaudrempels die, samen met de middenberm, snelheid remmend werken. Vergroening
• De middenberm biedt ruimte voor vergroening waar we vaste planten aanbrengen;
• De drie her in te richten locaties vergroenen we waarbij we rekening houden met diversiteit in type beplanting;
• In totaal vervangen we 1250 m2 verharding door groen en nog eens 850 m2 gras zetten we om naar vaste planten. Voor de herinrichting verplanten we 10 bomen. Het aantal nieuw te planten bomen zal na verdere uitwerking bekend zijn;
• Het plein voor het Koning Willem 1 College is deze zomer ingericht. Hier is 1.000 m2 verharding vervangen door groen.

Terug naar boven