Wijkvergadering Hofstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2005 | Gewijzigd op: 25-02-2011
In de Brede Bossche School aan de Graafseweg kwamen op woensdag 20 april 2005 bewoners, comité Hofstad en vertegenwoordigers van de milieupolitie en de afvalstoffendienst en wijktoezichthouder, bijeen voor de vergadering van het Buurtplatform Hofstad.
De vergadering werd voorgezeten door Anine Vloedgraven [Divers] en Peter Willekens [de gebiedsmanager]. 

-Links boven: De milieupolitiemedewerker Peter van Rooij.
-Rechts boven: een overzicht van de vergadering Hofstad in de Brede Bossche School.
-Boven onderaan: Het buurtcomité dat zich al jaren inzet voor de leefbaarheid van de wijk.
De vergadering werd geleid door Anine Vloedgraven.
-Boven rechts: M
edewerkers van de milieupolitie, afvalstoffendienst, de wijktoezichthouder, luisteren naar klachten over de wijk. Op de achtergrond de muurschildering met de Watertoren

foto's © gerard monté, 20 april 2005.
------------------------------------------------------------------------

Vastgesteld werd dat de renovatie van de Hofstad nog niet helemaal is afgerond. Dankzij de samenwerking van allerlei instanties worden problemen snel aangepakt, was de conclusie. In de wijk zijn halfondergrondse containers geplaatst . De GFT-bakken en de mini-containers blijven apart geleegd worden.
Op 26 juni 2005 staat er weer een buurtfeest gepland.
Binnenkort worden er tekeningen ingemetseld op een muur in de Hofstad die kinderen hebben gemaakt,.