Nieuwe website 's-Hertogenbosch op de kaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2016 | Gewijzigd op: 07-04-2016
In het Groot Tuighuis werd vanmorgen, donderdag 7 april 2016, door wethouder Huib van Olden met een druk op START het digitale platform  's-Hertogenbosch op de kaart gestart.
Dat is een website met feitelijk alles wat er over de stad te zien en te vertellen valt, of het nu ver teruggaat in de historie, of het nu actueel is. Plus dat er tal van doorlinken mogelijk zijn naar bijv. de Bossche Encyclopedie, de Koninklijke Bibliotheek, oude kranten, de  Groene Vesting, noem maar op.
De 'kaart' maakt -op locatie- ook nog eens via een app de achtergronden van het object waar je bij staat, inzichtelijk.
Doel van deze 'kaart' is, zoals de wethouder vertelde  '.. om Den Bosch en iedereen er om heen nog beter kennis te laten maken met onze stad.'

>>De link naar: 's-Hertogenbosch op de kaart

Groot Tuighuis
-Links: Het moment
waarop de digitale kaart on line verscheen. 

Wethouder Huib van Olden drukt op START en vervolgens legt Dennis Dekker uit wat er zo al op deze nieuwe website  's-Hertogenbosch op de kaart te zien is.
Daar kon Dennis  Dekker wel een uur over praten
..

 


De digitale 's-Hertogenbosch op de kaart
is nagenoeg onuitputtelijk.

Links Dennis Dekker die de content verzorgde en rechts wethouder Huib van Olden aan de STARTknop...

foto's © paul kriele, 7 april 2016.

Dennis Dekker is werkzaam bij afdeling Erfgoed in de Bethaniëstraat [Groot Tuighuis sectie 'Team Pulbieke Acitiviteiten'.
Dennis, die geschiedenis studeerde aan de Erasmus Universiteit, en voordat hij in Den Bosch [afdeling Erfgoed] kwam], bij het Regionaal Archief inTilburg werkte, is de man van de content van deze geoportal:  's-Hertogenbosch op de kaart'.
 

Als voorbeeld van dit Bossche geoplatform had Dennis het Regionaal Archief in Tilburg, waar een dergelijke kaart, maar dan alleen van het archief, vorig jaar is gestart. 'Den Bosch' heeft nu een veel uitgebreider kaart. 
Alle beschikbar bronnen, zoals 3D-presentaties, oude kaarten, fotomateriaal, archeologische vondsten, animaties etc. hebben we gebundeld en op deze site gezet.
Dennis Dekker en Teamleider Gerrit Verbeek [r.] van de afdeling Erfgoed, proosten met wethouder Huib van Olden [m.] bij de introductie van het geoplatform 
's-Hertogenbosch op de kaart.

foto © paul kriele, 7 april 2016.

Wethouder Van Olden vroeg zich af of we nu klaar zijn met onze informatie over de stad: ' Nee!, want  wat we willen nog steeds de cultuurhistorie en het Bossche erfgoed onder de aandacht brengen. In ons Erfgoed hebben we bijv. 500 rijks-en 500 gemeentelijke monumenten.  Die willen we met name voor de toekomst in kaart brengen. Er is ook een landelijke federatie  die lobbyt in Den Haag voor het behoud van het erfgoed,' aldus VanOlden die in zijn toespraak terugging naar het platform:  'Je kunt er ook met je smartphone  de stad bezoeken en rond wandelen en ter plekke bijv met streetview oude en nieuwe situaties vergelijken en de benodigde informatie opvragen.'
De link naar: 's-Hertogenbosch op de kaart

En nog een opmerking van Dennis Dekker: Mocht iemand merken dat er iets niet op staat dan kan hij/zij altijd zijn/haar aanvulling berichten aan de site, of aan d.dekker@s-hertogenbosch.nl

Terug naar boven