Groot Tuighuis: Start van ‘Den Bosch Time Machine'

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2020 | Gewijzigd op: 08-04-2021
Start van ‘Den Bosch Time Machine met vastlegging van de intentieverklaring 'Den Bosch Time Machine' en van het manifest Digitaal Erfgoed.

Woensdagmiddag 28 oktober 2020 startte het hoofd  Erfgoed Dieke Wesseling in het Groot Tuighuis met een video de ‘Den Bosch Time Machine’ .
Door de samenwerkende partners werd aansluitend een intentieverklaring getekend. Die partners zijn: Huygens Instituut Nederlandse geschiedenis, Jheronimus Academy of Data Science [JADS], AVANS Hoge School, Vakschool Sint Lucas, gemeente Den Bosch en de Federatie van vestingsteden: Efforts. ook 'Den Bosch' ondertekende een manifest als aansluiting op de Europese Time Machine.
 
Enkele van de partners vlnr.: Bertus Rosier van AVANS Hogeschool, Manager stages en projecten van de vakschool Sint Lucas Alide van der Poel, directeur impact van JADS Liesbeth Leijssen,  en namens de gemeente wethouder Huib van Olden. Liesbeth Keijser van het Nationaal Archief nam online deel  en Patrick Timmermans  nam de plaats in van stedenbouwkundige Joks Jansen, onderzoeker bij PON/Telos en Tilbury University. 
foto © paul kriele, 28 oktober 2020.

De start van ‘Den Bosch Time Machine’ volgde op het Digitaal Erfgoed Congres, dat als onderdeel van de Den Bosch Data Week [26-31 oktober 2020] werd gehouden, maar door corona beperkt toegankelijk was maar via live stream door het publiek -interactief- kon worden gevolgd.
Op het congres beantwoordden enkel partners vragen over het systeem Time Machine, zoals het economisch belang, de bruikbaarheid en de toegankelijkheid voor het grote publiek. Zie ook www.erfgoedshertogenbosch.nl
-Hierboven: De zaal in het Groot Tuighuis met in het midden [rode trui] de hoofd  Erfgoed Dieke Wesselingh en rechts Jan de Wit van kabinetszaken die de bijeenkomst presenteerde.
-Hieronder: De zes partners: het Huygens Instituut Nederlandse geschiedenis,
Jheronimus Academy of Data Science [JADS],  AVANS Hoge School,
Vakschool Sint Lucas, gemeente Den Bosch en de Federatie van vestingsteden: Efforts.
..................

De intentieverklaring van de zes partners bevat  onder meer:
-Bij te dragen aan de totstandkoming van het samenwerkingsverband ‘Den Bosch Time Machine’
-Te streven om de digitale data van de stadsgeschiedenis, van de inwoners en de bezoekers met elkaar te verbinden en te koppelen aan historische kaarten en 3D-modellen.
-Door bijv. pilotprojecten additionele partijen uit het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, overheid en bedrijfsleven te verbinden. 

 Wat is nu de Time Machine, een systeem dat al in vele Europese steden aan de gang is.? Deze Time machine brengt de lokale geschiedenis uit verre, vroeger tijden en uit de eerste twee millennia tot leven. Met de ondertekeningen [zie verder op] worden alle digitale data die er tot nu toe zijn verzameld en gedocumenteerd en alle die nog volgen, tot leven ge bracht. Door die data worden inwoners en bezoekers aan het Groot Tuighuis verbonden en gekoppeld aan historische kaarten en 3D modellen. Met die zgn. 'Google Earth voor het verleden'  kan met navigeren in de historische stad, maar ook  persoonlijke netwerken inzichtelijk maken.
De doelgroep is stedenbouwkundigen, architecten, projectontwikkelaars en onderzoekers. Maar net zo interessant voor Bossche inwoners bijv. [archiefonderzoekers e nspelletjes liefhebbers]  en toeristen.
Door studenten gemaakte vr-game
Een mooi en modern voorbeeld volgt uit de samenwerking met het onderwijs, zoals  met AVANS Hogeschool en St. Lucas in Boxtel. Daar hebben studenten van St.Kucas een vr-game over Den Bosch ontwikkeld met als basis al eerder geopenbaarde historische feiten over de stad.  

De Bossche Time Machine wordt opgezet in samenwerking met tal van andere Europese steden en een groot aantal partners op gebied van toerisme, onderwijs, wetenschap, maatschappelijke partners, musea, erfgoed en de creatieve industrie.
 
.......
-Hierboven: Wethouder Hiub van Olden ontvangt van Julia Noordegraaf,
vice-president van de Europese Time Machine organisatie, het
certificaat van het lidmaatschap van de Europese Time Machine organisatie.
Den Bosch is de 23ste Europese stad met een tijdmachien**.. 
-Hieronder: Wethouder Huib van Olden toont het Manifest Digitaal Erfgoed. Rechts
directeur Erfgoed Dieke Wesselingh en links Dennis Dekker deze middag teamleider Publiek.

foto's © paul kriele, 28 oktober 2020.

**Europese keten van steden met een Time Machine
Den Bosch is de 233ste Europese stad met een Time Machine. Julia Noordegraaf vice-president van de Europese Time Machine legt bijvoorbeeld uit dat je straks elke straat, elke woonhuis en achter de voordeur de namen van de [vroegere] bewoners en hun beroepen kunt ontdekken. 

Daarnaast waren er nog uiteenlopende manifesten en intentieverklaringen te ondertekenen: Ook werd daar het certificaat van de toetreding tot de Time Machine Europe met een ondertekening vastgelegd.
Wethouder Huib van Olden ondertekende als secretaris van de Europese organisatie namens Burgemeester en Wethouders van Den Bosch, als ook namens de Europese organisatie de Time Machine Den Bosch, voor het behoud en ontwikkeling van het militair erfgoed, te ondertekenen.

Wethouder Huib van Olden,
deze middag in de persoon van secretaris  van  de Europse Federatie van vestingsteden [EFFORTS] ondertekent  de Intentieverklaring 'Den Bosch Time Machine' namens het College van B&W als ook namens de
Europese organisatie
voor behoud van militair erfgoed. 


foto © paul kriele, 28 oktober 2020.
..........................................................

Een bijzonder moment was de video-boodschap van prof. Frederic Kaplan die als een soort ‘time machine’ de achtergronden en vooruitzichten ven samenwerking binnen de Europese Time Machines belichtte. Kaplan was ere gast bij de officiële toetreding van het Bossche Time Machine tot het netwerk van de Europese Time Machine Organisatie. Kaplan is hoofd van de Digital Humanities Laboratory op Lausanne University.
Prof. Frederik Kaplan van
de Lausanne Universiy en president van de Europese
Time Machine organisatie.

.....................................................
 

De bijeenkomst, die georganiseerd was door teamleider Publiek Dennis Dekker en de directeur Vestingwerken Huibert Crijns, werd gepresenteerd door Jan de Wit van Kabinetszaken van de gemeente. Het was door corona beperkt toegankelijk, maar werd via live stream uitgezonden.

Na afloop werd er door de partners getoast en aan hen het boek over jaren archeologische vondsten door BAM/resp. Erfgoed aangeboden. 
 
Dronefoto van het Groot Tuighuis en van Reinier van Arkel [l.] .
Een still uit de promotiefilm 'Den Bosch Time Machine' op youtube.
 


Terug naar boven