Boek over muntenvondst Achter het Verguld Harnas

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2011 | Gewijzigd op: 20-08-2011
In de periode 25 september 1997 tot en met 20 februari 1988, bij het archeologisch onderzoek van de BAM, op een kaalslag aan Achter het Verguld Harnas, werd een pot met munten aangetroffen. De spectaculaire ontdekking bevatte een steengoed potje met daarin ruim 2119 zilveren muntjes en een fraaie zilveren siergesp. Vanmiddag 27 april 2011 werd door Hans Meester van de BAM aan wethouder Huib den Olden het eerste exemplaar aangeboden.

De huizen die vanaf 1938 aan Achter het Verguld Harnas hebben gestaan. Afbraak in 1996.
Voor 1938 stond er het Sociëteitsgebouw van de Katholieke Kring.

In ‘Van Penningen en Groten' wordt het onderzoek beschreven dat opvolgend aan de vondst is gedaan.
Het was toentertijd de grootste middel eeuwse muntschat die ooit in Nederland werd gevonden.
Er is onderzoek gedaan naar de periode waarin de schat werd verborgen. Dit was aan het begin van de 14de eeuw. Ook werd onderzocht wie de mogelijke eigenaar was en de reden waarom iemand zijn ongetwijfeld kostbare bezit had verstopt.
De Omslag van het boek over de muntenschat die in 1998 aan Achter het Verguld Harnas werd gevonden. De auteurs zijn prof. dr. Hans Janssen en senior-archeoloog Johan Treling, werkzaam bij de BAM.
Co-auteurs zijn: drs. Sandra Comis, Jo Kempkens,
drs.Anita Koster en drs. Jan Pelsdonk.

Ook de geschiedenis van de vindplaats en de ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch rond 1300 is beschreven. Er is vooral gekeken naar de politieke en sociale onrust rond die tijd. Mogelijk leidde dit tot het verbergen van de schat. Tenslotte wordt een beeld geschetst van het aarzelend op gang komende geldverkeer in Europa in een periode dat er nog vooral
sprake was van ruilhandel.
Een verkaring waarom iemand en wie deze munten heeft opgeborgen, wordt beredeneerd uit het feit dat er rond 1300 politieke en sociale onrust heerste, dat deze buurt [nog buiten de eerste Antwerpse poort] een handelsbuurt was met veel Joodse geldhandelaren en dat er zelfs een goudsmid op Vughterstraat [mogelijk 6] woonde, wiens perceel aan  de achterkant grensde aan dat waarin de pot met munten werd begraven.

Voor breed publiek
Het rijkelijk geillustreerde boek is voor een breed publiek interessant: voor degenen die geinsteresseerd zijn in de geschiedenis van de stad, degenen die met name zich laten informeren over de archeologie en de vondsten die daaruit voortkomen.Dat aspect wordt  heel grondig met bevolkingsgegevens en geografische woongegevens uit de jaren rond 1300 toegelicht.
Dan is er nog een groep muntenkenners die door dit boek wel erg aan hun trekken komen. De Bossche vondst is de grootste ooit op Nederlands grondgebied gedaan, zeggen de schrijvers. Door die schat aan 2119 munten, afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland, moeten eerdere documentaties en archieven over munten worden aangepast !

Een deel van de schatvondst is momenteel te bewonderen in het Noordbrabants Museum. Vanaf 17 mei is de schatvondst nog enige tijd te zien in het Stadskantoor,


Terug naar boven