Groot Tuighuis, ofwel het Ronaldohuis’ in de BAM geopend

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-03-2013 | Gewijzigd op: 21-03-2013
Vanmiddag, woensdag 20 maart 2013, werd met enig ceremonieel in de AM aan de Bethaniestraat het Groot Tuighuis geopend. Omdat er eerder enkele Ad’s en momenteel enkele Ronalds werken, grapte gastspreker Cees Slegers en later ook wethouder Huib van Olden met ´het Ronaldohuis is geopend’.


De BAM in de Bethaniëstraat

De genodigden, onder wie ook vele vrijwilligers, die bij de BAM werken, bijeen voor de opening van het open depot, dat de naam heeft gekregen van ´Groot Tuighuis´.

foto © paul kriele, 20 maart 2013.

De naam Het Groot Tuighuis slaat op de geschiedenis van deze middel eeuwse Jacobkerk, die na de 1629 allerlei functies kreeg toebedeeld, waaronder arsenaal. Het heette toen ´Kazerne Groot Tuighuis´.
Het Groot Tuighuis is feitelijk een open depot van de bouwhistorici en archeologen, die er werken en bedoeld om het publiek kennis te laten nemen van wat er in de stad op dat gebied afspeelt en wat zij hebben weten te bewaren [Overigens na restauratie en na onderzoek].

Vlnr. wethouder Huib van Olden, die de openingsdaad verrichtte, Marcel Ploegmakers van het bureau Duke Cultural Productions  en de gastspreker Cees Slegers.
foto © paul kriele, 20 maart 2013

Voor de directeur stadsontwikkeling Willem van de Made is de BAM een belangrijke afdeling van de sector. ‘Daarom koesteren we de BAM. Maar ze willen wel eens van de organisatie weglopen, daarom trekken we ze erbij.’
Opvallende uitspraak want ten tijde van een nieuwe gemeentelijke behuizing [nieuw Stadskantoor], zo moest van de Made toegeven, wilde de ambtenaren die pioniers er niet bij hebben. ‘Die zorgen voor een hoop troep,’ liet hij zich ontvallen.
Van de Made: ‘Toen werd het gebouw met al zijn tekortkomingen geaccepteerd. Het was een andere tijd. De gebruikers beseften toen niet hoe erg het gebouw er bij stond. Maar nu de BAM is gesetteld, vragen de bouwhistorici en archeologen het comfort dat ze zeggen nodig te hebben [..] .’
Van de Made vervolgt: ‘De idee van dit open depot stamt uit de jaren 90. Ons standpunt was, we moeten een keer iets teruggeven aan de stad. Wat gebeurt er en wat halen we eruit?,’ aldus Van de Made, die met fantastisch de mensen die er aan bijgedragen hebben bedankte en de vrijwilligers niet vergat . ‘Dit is een fantastische publiekspresentatie. Het hoort bij de stad’, aldus de sectordirecteur Stadsontwikkeling.

-Links boven: De onthulling van de vitrines in het Open Depot van de BAM door het wegtrekken van de gordijnen. Links wethouder Huib van Olden.
-Links: de Stadspijpers die een muzikale bijdrage leverden.


foto´s © paul kriele, 20 maart 2013.

De Ronaldo’s
Cees Slegers, die optrad als gastsprekers, ging ver terug in de tijd en haalde een variatie aan historische feiten boven water, die hij ‘geschreven bronnen’ noemde, al of niet ontleend aan Bossche publicaties.
Van daaruit vergeleek Slegers die vastlegging met de archeologie,die vaak een beperkt aandeel krijgt in die geschreven bronnen. Neem het boek van Peter Kuyer [1185- 1629] of ´900 jaar Brabant´. Daar staat nauwelijks iets in over archeologie,‘ aldus Slegers.
De belangstelling is pas na de Tweede Wereldoorlog gegroeid. Uit die tijd dateren ook de heemkundekringen [De Boschboom * 1968] en de eerste bouwhistoricus, Ad van Drunen en de eerste stadsarcheoloog Hans Janssen, die er in 1970 resp. in 1976 kwamen.
Zij zijn de voorlopers van de Ronaldo’s [Glaudemans en Van Genabeek,´grapte Slegers.

Een proost na afloop van de officiële opening van het Groot Tuighuis.
Links Hans Meester en rechts Huib van Olden.


foto © paul kriele, 20 maart 2013.

Daarna vatte spreker kort samen wat en hoe er gewerkt wordt en wat er zo al boven water is gekomen. Vondsten waarvan vele [Bossche messen, spelden en insignes] ook voorkomen op de schilderijen van Jeroen Bosch. Dat alles is voortaan te zien in de vitrines van dit Groot Tuighuis.
Na een promo over het werk van de archeologen en bouwhistorici en de rijkdom van de historische stad ´s-Hertogenbosch, van Leo van der Wouw, gingen met een druk op de knop door wethouder Huib van Olden, de gordijnen voor de vitrines van deze ´Schatkamer van de Toekomst´ open. 
Toespraak Wethouder Van Olden
Voor wethouder Huib van Olden past dit open depot  in de ´Cultuur historische visie op weg naar 2029´ omdat het bijdraagt aan  het cultuur historisch imago van de stad. Dat is weer belangrijk voor de economie en het toerisme en dus voor de Bossche burger. Het past ook om via de sociale media -facebook- de jongeren te benaderen en te informeren. ´


Terug naar boven