Unieke start Petflesseninzameling bij AVANS

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2019 | Gewijzigd op: 14-02-2019
Donderdagmorgen 14 februari 2019 startte officieel   drie partijen die meedoen aan het recyclen van plastic flesjes [petflessen] , te weten Coca Cola Avans en cateraar Compas van Eurest in de Hoge school aan de Onderwijsboulevard de unieke in Den Bosch startende actie waarbij dat AVANS-studenten plastic flesjes gaan inzamelen en deponeren in een 'lege flessenautomaat'.  Ze krijgen er 10 eurocent statiegeld voor terug, ofwel 'Recycling voor discount'. 
 
-Boven: De eerste plastic colaflesjes stoppen  Paul Rüpp [bestuurslid AVANS], Jan Jacob Donselaar van cateraar Compas Eurest en Roelof van Dinter van Coca Cola in de lege flessenautomaat

Rechts boven: De meer symbolische start van de landelijke actie 'recycling
for discount' op de AVANS Hogeschool
aan de Onderwijsboulevard.


foto's © paul kriele, 14 februari 2019.
 
......................

Paul Rüpp van het bestuur van AVANS Hogeshool lichtte het belangrijke moment toe. De unieke start van de plastic flessenrecycling. Dat bij de filosofie van de Hogeschool:. Studenten in de opleiding bewust maken door studie en door het nadenken over de circulaire economie. Maar ook door actief  te investeren bijv. met het aangaan van relaties.
 
Het nieuwtje dat Paul Rüpp bracht was de zeiltocht die in 2020 wordt ondernomen langs wereld -hoofdsteden, zoals New York Shanghai en Kaapstad.Die tocht verloopt via  17 etappes en dat aantal staat voor de 17 doelen die in het kort in SDG* zijn samengevat. Onderweg stappen successievelijk studenten in en uit. Onderweg daan zij de 17 doelen uitwerken om ze aan het slot  van de zeetocht aan VN-leden aan te bieden. Ook zullen aan dit project   AVANS-studenten deelnemen. Doel is hen de bewust te maken van het feit dat er maar één aarde is,  die we ook nog zullen moeten doorgeven aan onze [klein-]kinderen. De natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, aldus Rüpp.

*SDG's zijn in ieder geval de Sustainable Development Goals. Avans is voorloper om deze mondiale doelen in het onderwijs op te nemen
 Toelichting door AVANS-bestuurslid Paul Rüpp [links]
bij de unieke actie die bij AVANS in Den Bosch is gestart. 


foto © paul kriele, 14 februari 2019.
.....................................................................................................

 Roelf van Dinter CEO bij Coca Cola Nederland wees er nog eens op dat Coca Cola zich als eerste heeft ingetzet voor het voorkomen van zwerfafval. 'We geloven in de circulariteit van de economie, ofwel het inzamelen van onder meer plastic flessen. Maar daarbij is opvoeden een groot deel uitmaakt van het succes..'
Jan Jacob Donselaar van Compas Eurorest zei, trots en blij te zijn. 'Dat ben ik overigens met elk initiatief  dat iemand start. Maar de bijdrage van het individu wordt daarbij vaak onderschat,' sprak Donselaar. 'Daarom doe ik een oproep elkaar scherp te houden, elkaar uit te dagen en te triggeren.'

Op alle 12 Avanslocaties in ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, en Roosendaal staan sinds deze week PET-flesautomaten of een grote inzamelfles. Studenten en medewerkers ontvangen voor iedere ingeleverde PET-fles 10 cent korting. Hiermee kunnen ze sparen voor leuke prijzen of de extra korting besteden binnen de horecagelegenheden op Avanslocaties.
 

Terug naar boven