Paul Rüpp stopt met bestuursfunctie AVANS Hogeschool

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-03-2021 | Gewijzigd op: 21-03-2021
Paul Rüpp vertrekt als voorzitter van College van Bestuur Avans Hogeschool. Na bijna 12 jaar legt Paul Rüpp zijn functie neer. Het moment hangt af van het aantreden van de nieuwe voorzitter, maar naar verwachting per 1 september.

Rüpp gaat zich onder meer richten op zijn toezichthoudende functies en nieuwe maatschappelijke activiteiten. Rüpp: ‘Je neemt als bestuurder de hele dag beslissingen. Dit was de moeilijkste. Het moment is goed: Hopelijk kunnen we na de zomer zoveel mogelijk weer het normale hogeschoolleven hervatten. Volgend jaar wordt de blik alweer voorbij 2025 gericht. Het is goed dat een ander daar met frisse blik naar kijkt. En dan zijn 12 jaren een prachtige bestuurlijke periode geweest..’Paul Rüpp in het was, naast voorzitter van het College van Bestuur van AVANS, ook voorzitter van de stichting  Jheronimus Bosch 500 en voorzitter van het Bosch Resaerch and Conservation Project. 

foto © henk van esch,  2020,
 

In de top van vele rankings
Avans Hogeschool groeide in de periode dat Rüpp voorzitter was van 17.000 tot nu ruim 35.000 studenten. De hogeschool met locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal staat al die jaren in de top van vele rankings. Zo stond Avans tijdens het voorzitterschap van Rüpp onafgebroken op nummer 1 van de beste hogescholen in een van de twee officiële landelijke rankings (Keuzegids HBO en Elsevier Beste Studies) en vaak bij beide tegelijk. Het zegt iets over de ambities van de organisatie en het kwaliteitsbesef van de medewerkers. Avans ontwikkelde zich onder leiding van Rüpp tot toonaangevende onderwijsinstelling, maar ook werd de stap gezet richting het verzelfstandigen van de deeltijdopleidingen en het ontwikkelen van associate degree-onderwijs.
Interdisciplinair
Rüpp was ook jarenlang dagelijks bestuurslid van de Vereniging Hogescholen. Als portefeuillehouder deeltijdonderwijs maakte hij deel uit van de Commissie Rinnooy Kan over Leven Lang Leren. Destijds maakte hij zich al sterk voor interdisciplinair samenwerken om zodoende de complexe uitdagingen aan te gaan waar de samenleving voor staat. Interdisciplinariteit is niet voor niets een belangrijk onderdeel van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de hogeschool.
De Raad van Toezicht ziet Rüpp niet graag gaan. ‘We betreuren het zeer dat Paul Rüpp besloten heeft om Avans Hogeschool te verlaten’, stelt Ruud Vreeman, voorzitter van de RvT. Met zijn vertrek verliezen wij een bevlogen bestuurder die als oud-docent Nederlands zijn passie voor het onderwijs nooit heeft verloren.’

Terug naar boven