Avans Hogeschool groeit fors tegen landelijke trend in

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-07-2012 AVANS Hogeschool in Brabant  maakt een ongekende [ook anders dan landelijke trend] groei van 9½ %  door.
Het aantal nieuwe aanmeldingen bedraagt nu al 9,5 % meer vergeleken bij 2011. In september zullen ruim 9.000 studenten starten met een nieuwe hbo-opleiding. 
Maar de instroom bij de Pabo – een landelijke trend ivm situatie arbeidsmarkt - daalt. 

In Den Bosch kennen de technische opleidingen van de Academie voor Industrie & Informatica een stevige vlucht, terwijl in Breda vooral ook de laboratoriumopleidingen flink groeien. Chemie, Chemische Technologie, Milieukunde, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: er komen allemaal tientallen procenten bij. De academie krijgt daardoor 60 meer eerstejaars studenten te verwerken. De Tilburgse locatie is stabiel, alleen de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde springt eruit met meer dan een kwart meer aanwas.

Techniek dik in de plus
Grote stijger bij de opleidingen is Communication & Multimedia Design. In Den Bosch stijgt deze studie zelfs met 45 % meer aanmeldingen. De Bredase opleiding doet dat met 35%. Ook de Bossche opleidingen Informatica, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde zitten dik in de plus: de Academie voor Industrie & Informatica groeit van 500 naar 630 verwachte nieuwe eerstejaars per 1 september.

In Breda stijgen vrijwel alle economische opleidingen gemiddeld met 15 procent. Deze opleidingen maakten vorig jaar in Breda en Den Bosch al een grote klapper. In Den Bosch groeien ze nu bescheiden verder.
De internationale opleiding in Breda groeit hard, International Business and Management Studies groeit met ruim 60 studenten naar rond de 400 eerstejaars studenten.