Door renovatie stationstunnel struikelblok

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2005 Stationstunnel struikelblok voor doorgaand verkeer.
De stationstunnel die in 1959/1960 werd aangelegd, dateert van -officieel- juni 1960.

Boven de Drakentunnel:
Verkeersborden verhinderen de doorgang door de Drakentunnel.
De situatie begin juli 2005.

Links het Julianaplein:
Tussen alle rompslomp en opbrekerij gloreert de Vaas van Vreugde in een lavendelveld.

foto's © gerard monté, 6 juli 2005
 


Het doorgaand verjkeer wordt aan weerszijden, langs de tunnel, geleid.
Aan de ene -zuidzijde -is het wegdek al zover afgeschraapt dat het klaar ligt voor een nieuwe laag.  foto's © marc venrooij,  20 juli 2005.
 

De situatie 20 juni 2005
De stationstunnel die gestremd is veroorzaakt in de spitsuren behoorlijk wat verkeerschaos. Het is een rommeltje op de traverse in 't Zand. Verkeer is omgeleid en voetgangers banen zich een weg door het blik. Het wegedek van de tunnel wordt momenteel 13- 25 juni 2005 van een nieuwe asfaltlaag voorzien.

-foto's © marc venrooij, 20 juni 2005.

 

De stremming veroorzaakt in de spits nogal wat files en ergernissen.

Terug naar boven